Categorized | Politics

Amerikos imperializmas ir jo remėjai

Metu kai Jungtinės Amerikos Valstijos daugelyje pasaulio šalių veda agresyvius karus, Amerikos imperialistai vienodai nekenčiami įvairiausių klasių darbininkų, profesionalų ir intelektualų, yra svarbu suprasti kas yra imperialistinės Amerikos politikos vykdytojai ir kaip į šią problemą dera žiūrėti.

Šiuolaikinio Amerikos imperializmo, kokį jį žinome šiandien, pradžia iškilo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Amerikos imperialistams okupavus Vokietiją ir pavergus vokiečių tautą alkiui ir vargui ir atėmus tautos žmogiškąjį orumą dėl to, kad jie neatsisakė savo vokiškos tapatybės ir gyvenimo būdo. Klastingieji Amerikos imperialistų planai buvo remiami milžiniško finansinio kapitalo ir esmines pozicijas užimančių Amerikos vyriausybės atstovų, antai Iždo sekretoriaus Henry Morgenthau. Antroje XX a. pusėje į Vokietiją panašūs atvejai pasikartojo Korėjoje, o XXI a. – Afganistane ir Irake.

Kevin MacDonald, pripažintas (ir šiek tiek puolamas) psichologijos profesorius yra atlikęs puikų darbą apie neokonservatizmo – dabartinę Amerikos politiką lemiančios ideologijos – ištakas, tad čia tai nebus giliai aptarinėjama. Tačiau išlieka faktas, kad Amerika yra imperialistinio kapitalo kontroliuojama valstybė, o tai ją daro tautų „kalėjimu“. Apie Amerikos visuomenė taip pat tiesa ir tai, kad dėl savo buvimo bešakne ir kultūriškai degeneruota kosmopolitine visuomene, Amerika yra visų pasaulio tautų priešas, ar jos būtų krikščioniškos ar musulmoniškos, baltos ar juodos, Vakarietiškos ar Rytietiškos; jie yra ne išvaduotojai, o agresyvūs globalistiniai imperialistai, kurių tikslas – visų tapatybių, išskyrus tos, kurios jie nori primesti kitiems, sunaikinimas.

Profesorius Kevin MacDonald – antiglobalistas ir antisionistas akademikas.

Šiandien dauguma amerikiečių dar yra europietiškos kilmės, nors ir demografija greitai kinta dėl situacijos Amerikos pietiniame pasienyje. Daugelis europietiškos kilmės amerikiečių skelbia ir liaupsina vadinamojo karo prieš terorą vykdomą užsienio šalių bombardavimą ir naikinimą. Amerikos imperializmą žmonės dažnai kritikuoja kaip „baltųjų imperializmą“, tačiau gali būti taip pat lengvai parodyta, kad Amerikos imperializmas yra liberalizmo imperializmas, kuris pats teigia įvairovę ir daugiarasiškumą, bet galiausiai pasireiškia kaip glaudžiai su Amerikos rasine dinamika susijęs materializmas.Pavyzdžiui, nors daugelis trockistų ir trečiojo pasaulio atstovų teigia, kad Amerikos imperializmas yra „baltųjų imperializmas“, daugelis Amerikos imperializmo paveiktų šalių pačios priklauso baltajai rasei. Tuo labiau – kaipgi už tarnybą imperialistinės kariuomenės Izraeliui naudinguose agresijos karuose pilietybę gaunantys meksikiečiai, arba išradinėjantys metafizišką  „ėjimą į kariuomenę iš skurdo“, kad apsimestų, jog jų etninės grupės ar socialinės klasės atstovai nėra tokie patys išdavikai už dalyvavimą imperialistiniuose karuose? O kaipgi tie, kurie triuškinančiai padėjo išrinkti Baraką Obamą – kenijietį sionistų liokajų – vien dėl jo odos spalvos?

Obama – kaip ir visi JAV prezidentai – tik dar viena sionistinių lobistų marionetė.

Nors visi imperialistinei savo vyriausybės politikai pritariantys Amerikos visuomenės segmentai turėtų vienodai atsiriboti nuo šios imperialistinės politikos, didžiausia našta randasi ne ant jų pečių. Šiandien didžiausi imperializmo skleidėjai yra Amerikos masinę žiniasklaidą, bankų sistemą, universitetus ir pramogas kontroliujantys globalistiniai elitai, kurie toliau per žiniasklaidą teisina savo vykdomą liaudies masių engimą ir invazijas į užsienio šalis. Degeneruotos Amerikos kultūros ir apgailėtinos visas Jungtinėse Valstijose gyvenančias rases veikiančios socialinės situacijos bosai yra būtent ši imperialistinė klika. Šie individai yra tikrieji imperializmo remėjai ir jo aršiausi ruporai. Nebevadinsiu jų „Amerikos imperialistais“, nes iš tiesų ir pati Amerika yra okupuota tų pačių žmonių, kurie nori naudotis amerikiečių krauju ir resursais kaip tramplynu savo išpuoliams prieš likusį pasaulį.

Čia reikia išmokti pamokas, kad Amerika yra „tautų kalėjimas“, kurį teišardys aktyvus pasipriešinimas monstriškai bešaknio kosmpolitizmo sistemai. Tuo labiau, tai yra ir kiekvienos pasaulio tautos interesų labui šiandien aktyviai remti sav brolius ir seseris užsienio žemėse fronto linijose prieš imperialistus, ypač vykstant ginkluotai kovai.Tai liečia ir pačiose Jungtinėse Valstijose gyvenančias tautas, kurios okupuotos Vašingtone įsikūrusio režimo. Esantys įvairuiose Jungtinių Valstijų regionuose privalo patys imtis inicijuoti revoliucinę dvasią prieš globalistų siekius bei galingųjų elito jiems primetamą propagandą ir atkurti nacionalinės nepriklausomybės dvasią.

About Hong Kyung-Jin

HONG Kyung-Jin was born in Korea, and moved to the United States at the age of 7. He is a former Buddhist, and is now a Roman Catholic. Mr. Hong holds a dual degree in computer science and civil engineering from the University of Western Ontario. He is interested in comparative religion and East Asian politics.

Archives


play the most popular casino games: pokies, roulette, blackjack and more.

online casinos No deposit bonuses? Play casino.

include which online pokies games are offered and of course the size of the.
casino on boards and holds may be awarded at any time play code?
The All Slots Online Casino has a $500 Welcome Package waiting for new online casino These machines can bombard your senses with lights, sounds, The best and most replutable casinos found anywhere in the world.
slots real money It's based on the movie
Welcome to Gawura - Gawura is a School for Aboriginal and Torres Strait online gambling 888.com provides a wide range of slots, card, table and other games with
Your mobile device gives you 24/7 access to online. online slots big winnings.