Thursday Feb 03, 2022

Martin Luther fakta pro děti

Quick facts for kids

Martin Luther

Martin Luther, namaloval Lucas Cranach starší

Náboženství

křesťanské

Církev

Luteránská

Datum narození

10. listopadu, 1483

Místo narození

Eisleben

Datum úmrtí

18. února, 1546 (ve věku 62 let)

Místo úmrtí

Eisleben

Národnost

Němec

Známý pro

Začátek protestantské reformace

Napsané dílo

95 tezí

Martin Luther (10. listopadu 1483 v Eislebenu – pozn. překl. 18. února 1546 v Eislebenu) byl německý mnich a křesťanský teolog. Připisuje se mu zásluha o zahájení protestantské reformace. V souvislosti s ní se od římskokatolické církve oddělily církve, které se dnes nazývají protestantské. Založil luteránskou církev, první protestantskou církev.

 • Život
 • Rodina
 • Movie
 • Obrázky pro děti

Život

Luther studoval filozofii na univerzitě v Erfurtu. V roce 1505 vstoupil jako mnich do augustiniánského řádu. Luther v Erfurtu studoval teologii a staré jazyky. V roce 1512 se stal doktorem teologie ve Wittenbergu a začal přednášet o žalmech a Pavlových listech.

V říjnu 1517 napsal Luther svých 95 tezí. Mnoho lidí se domnívá, že je umístil na dveře kostela ve Wittenbergu, ale není to jisté. Místo toho vydal jejich kopii. Předložil je církevním představitelům v katedrále ve Wormsu. Luther je nazval Disputace doktora Martina Luthera o moci a účinnosti odpustků. Zpochybňoval v ní učení západní církve a její představy o pokání, autoritu papeže a užitečnost „odpustků“. V té době katolická církev prodávala odpustky, které umožňovaly dostat se z očistce a po smrti rovnou do nebe. Prodávaly se odpustky za peníze pro mrtvé, aby se mohli rychleji dostat do nebe. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že chudí lidé by nemohli jít do nebe tak rychle, ale kněží v církvi by z prodeje těchto věcí zbohatli. Luther si myslel, že to všechno je špatně a odporuje to Bibli.

Po studiu Pavlových listů, zejména listu Římanům, přišel Luther s myšlenkou zvanou „sola fide“. To znamená, že víra je jediným způsobem, jak mohou lidé získat spasení od Boha. Podle sola fide by to znamenalo, že mnohé církevní zvyklosti jsou zbytečné a měly by být zavrženy.

Luther nejprve věřil, že svými tezemi může reformovat (změnit) římskou církev zevnitř (a přitom být stále součástí církve), ale papežství jeho postoj považovalo za kacířství a 15. června 1520 ho exkomunikovalo s listinou, že nemá jejich povolení jít do nebe. V říjnu Luther papír veřejně spálil a dal najevo, že nebude poslouchat církev, pokud nepřijme jeho slova.

Císař Karel V. zahájil 22. ledna 1521 císařský sněm ve Wormsu, aby případ projednal. Pro Luthera to byla poslední příležitost říci, že se mýlil. Své rozhodnutí však nezměnil. Sněm prohlásil Luthera za psance.

S pomocí přítele se Luther ukryl na hradě Wartburg u Erfurtu. Na hradě překládal Bibli. Nejprve napsal Nový zákon německy místo řeckého originálu. Později přeložil do němčiny i Starý zákon. Do té doby byly mše svatá a Bible v latině. Rozumělo jí jen velmi málo lidí. Většina lidí chodila na mši a nerozuměla tomu, co kněz říkal, protože neuměla latinsky. Luther přeložil Bibli, aby ji mohlo číst a rozumět jí více lidí. Tak už nebyli závislí na knězi, aby jim řekl, co je v Bibli, ale mohli si ji přečíst sami.

Luther založil se svým přítelem Filipem Melanchtonem vlastní církev, která se nazývala luteránská. Luther zemřel v roce 1546.

Rodina

Na základě Bible si Luther vytvořil pevné představy o rodině. Luther věděl, že to, co se dítě doma naučí, výrazně ovlivní jeho život. Ve Stolních rozpravách řekl: „Kázání velmi málo budují děti, které se tím málo učí; je potřebnější, aby byly vyučovány a dobře poučovány ve školách a doma a aby se učily a zkoušely z toho, čemu se naučily; tento způsob mnoho prospívá; ‚je to velmi únavné, ale velmi potřebné'“. Luther také kázal proti požadavkům katolické církve, aby duchovní nemohli uzavírat manželství. Po vyslechnutí jeho kázání mu napsalo mnoho jeptišek, aby je požádal o pomoc při útěku z jejich klášterů. Luther pomohl devíti jeptiškám uprchnout z kláštera. Dne 4. dubna 1524 Luther požádal svého přítele, aby jeptiškám pomohl proplížit se přes zeď, a pak je ukryl v sudech na voze, dokud se nedostanou z města. Jednou z těchto jeptišek byla Kateřina von Bora.

Po nalezení manželů pro jeptišky, jejichž rodiny je nechtěly přijmout, musel Luther najít manžela pro Kateřinu von Bora. Kateřina však nejenže odmítla sňatek, který jí Luther zprostředkoval, ale prohlásila, že za manžela přijme pouze Luthera nebo jiného pastora jménem Amsdorf.

Kateřina se Lutherovi zpočátku příliš nezamlouvala a myslel si, že „je pyšná a povýšená“. Jeho pocity se však změnily a 13. června 1525 se vzali. Luther později řekl: „A díky Bohu to dobře dopadlo, neboť mám zbožnou (svatou, Boha milující) a věrnou ženu, které lze bezpečně svěřit (odevzdat) své srdce.“

Měli spolu šest dětí. Dne 6. června 1526 Luther napsal: „Jsem šťastný manžel … neboť od nejvzácnější ženy, své nejlepší manželky, jsem z Božího požehnání dostal malého syna Jana Luthera a z podivuhodné Boží milosti jsem se stal otcem.“

Prvotním synem byl Jan Luther. Dalším byla dcera Alžběta; Alžběta však zemřela, když jí bylo pouhých osm měsíců, a Luther v dopise napsal: „Má malá dcera Alžběta mi byla odňata a zanechala mě s krvácejícím a téměř ženským srdcem, tak smutný jsem kvůli ní. Nikdy jsem si nemyslel, že srdce otce je tak něžné vůči svým dětem. Modlete se za mě.“ Třetí dítě, Magdaléna, také zemřelo mladé. Po Magdaleně přišel na svět Martin, pak Pavel a nakonec Markéta. Právě pro své děti Luther napsal Malý katechismus – knihu ukazující základy luteránské víry.

Filmy

Od dob němých filmů bylo o Martinu Lutherovi natočeno 28 filmů. Nejnovější film nese název Luther a byl uveden v roce 2003.

Obrázky pro děti

 • Portréty Hanse a Margarethe Lutherových od Lucase Cranacha staršího, 1527

 • Luther jako mnich, s tonzurou

 • Postmortální portrét Luthera jako augustiniána. mnicha

 • Lutherovy teze jsou vyryty do dveří kostela Všech svatých, Wittenbergu. Latinský nápis nad nimi informuje čtenáře, že původní dveře byly zničeny požárem a že v roce 1857 pruský král Fridrich Vilém IV. nařídil zhotovit nové.

 • Prodej odpustků zobrazený v Otázce mincmistrovi, dřevoryt Jörga Breu staršího z Augsburgu, asi 1,5 milionu Kč. 1530.

 • „Luther v Erfurtu“, který zobrazuje Martina Luthera objevujícího učení sola fide. Malba Josepha Noela Patona, 1861.

 • Bula papeže Lva X. proti bludům Martina Luthera z roku 1521, obecně známá jako Exsurge Domine.

 • Setkání Martina Luthera (vpravo) a kardinála Kajetána (vlevo, před knihou).

 • Luther před Wormským sněmem od Antona von Wernera (1843-1915)

 • Památník Martina Luthera ve Wormsu. Jeho socha je obklopena postavami jeho laických ochránců a dřívějších církevních reformátorů včetně Jana Viklefa, Jana Husa a Girolama Savonaroly.

 • Hrad Wartburg, Eisenach

 • Sál Wartburg, kde Luther přeložil Nový zákon do němčiny. Originál prvního vydání je uložen ve skříni na stole

 • Luther převlečený za „Junker Jörg“, 1521

 • Lutherhaus, Lutherovo sídlo ve Wittenbergu

 • 16. století selské rebelie

 • Katharina von Bora, Lutherova manželka, autor Lucas Cranach starší, 1526

 • Církevní řády, Meklenbursko 1650

 • Evangelická luterská církev liturgie a svátosti

  .

 • Vyobrazení Luthera na vitráži

 • .

  Lutherova bible z roku 1534

 • Raný tisk Lutherova hymnu Mocná pevnost. Je náš Bůh (Ein‘ feste Burg ist unser Gott)

 • Socha Martina Luthera před kostelem sv. Marie v Berlíně

 • Boj mezi Turky a křesťany, v 16. století

 • Původní titulní strana knihy O Židech a jejich lžích, kterou napsal Martin Luther v roce 1543

 • Luther na smrtelné posteli od Lucase Cranacha staršího

 • .

  Různé knihy výmarského vydání Lutherových děl

 • Schlosskirche ve Wittenbergu, místo, kde Luther vyvěsil svých devadesát pět tezí, je současně jeho hrobem.

 • Lutherův náhrobek pod kazatelnou v zámeckém kostele ve Wittenbergu.

 • Detailní záběr na hrob s nápisem v latině.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to Top