Thursday Feb 03, 2022

Medicare Enrollment When You Have Coverage from Your Spouse’s Employer

En español | Otázka: Je mi téměř 65 let a jsem v důchodu, ale mám vynikající zdravotní pojištění od zaměstnavatele mé manželky. Doufáme, že ho budeme využívat až do jejího odchodu do důchodu za 10 let. Pokud se však nyní nepřihlásím do systému Medicare, budu penalizován, až se přihlásím po jejím odchodu do důchodu?

A. Ne, pokud se budete řídit pravidly Medicare. Téměř nikdo, kdo je v důchodu, ale má skupinové zdravotní pojištění od zaměstnavatele manžela/manželky, který/á stále pracuje, se nemusí po dosažení 65 let přihlásit k části B Medicare. Když váš manžel/manželka odejde do důchodu – nebo bude propuštěn/a či jinak přestane pracovat pro tohoto zaměstnavatele – budete mít poté nárok na zvláštní období pro přihlášení.

Toto období trvá až osm měsíců po skončení pojištění u zaměstnavatele. Pokud se v tomto období přihlásíte k části B (která pokrývá návštěvy lékaře a další ambulantní služby), nebudete muset platit pokutu za pozdní přihlášení.

Během šesti měsíců po přihlášení k části B máte navíc zaručené právo na zakoupení pojistky Medigap, známé také jako doplňkové pojištění Medicare. Po uplynutí šesti měsíců vám poskytovatelé Medigap mohou odmítnout prodat plán nebo mohou změnit výši pojistného na základě již existujících podmínek.

Podle různých zákonů musí zaměstnavatelé s 20 a více zaměstnanci nabízet zaměstnancům a jejich manželům starším 65 let přesně stejné zdravotní výhody, jaké jsou nabízeny mladším zaměstnancům a manželům. Tito zaměstnavatelé nemohou vyžadovat, abyste se přihlásili do programu Medicare Part B, ani vám k tomu nemohou nabízet žádné pobídky – například placení pojistného v rámci programu Medicare Advantage nebo pojistky Medigap.

Do části A (nemocniční pojištění) se můžete přihlásit během sedmiměsíčního počátečního registračního období kolem svých 65. narozenin. Nebude vás to nic stát – za část A se neplatí žádné pojistné, pokud máte nárok na Medicare – ale poskytuje to příležitost sdělit Správě sociálního zabezpečení (SSA), která vyřizuje registraci do Medicare, že odkládáte část B, protože máte zdravotní pojištění v rámci plánu zaměstnavatele vašeho manžela/manželky.

Z těchto obecných pravidel však existují některé výjimky, kterým je třeba věnovat pozornost:

  • Zkontrolujte, zda zaměstnavatelský plán vašeho manžela či manželky vyžaduje, abyste se jako hrazená závislá osoba přihlásili do systému Medicare, až vám bude 65 let. Některé plány – zejména vojenské pojištění TriCare-for-Life a zdravotní dávky poskytované zaměstnavatelem s méně než 20 zaměstnanci – se automaticky stávají sekundárními vůči Medicare, když přihlášený získá nárok na Medicare. To znamená, že Medicare hradí nároky jako první. V tomto případě, pokud nejste přihlášeni k Medicare, nedostanete od zaměstnavatelského plánu téměř žádné krytí.
  • Pokud nejste sezdáni, ale žijete v partnerském svazku a jste v zaměstnání kryti zdravotním pojištěním svého partnera, měli byste se přihlásit k části A a části B během období první registrace ve věku 65 let, abyste se vyhnuli sankcím za pozdní přihlášení. Systém Medicare neuznává partnery v domácnosti jako manžele a nemáte nárok na zvláštní období zápisu, když váš partner přestane pracovat.

Také nezapomeňte, že klíčovou frází v obecných pravidlech je „manžel/ka, který/á pobírá zdravotní pojištění v rámci současného zaměstnání“. Jinými slovy, ona nebo on stále pracuje pro zaměstnavatele, který poskytuje zdravotní pojištění. Takže i když váš manžel/manželka po ukončení zaměstnání pobírá strašlivé zdravotní dávky pro důchodce, měli byste oba zvážit, zda se v té době přihlásit k systému Medicare (části A a B).

Nejste samozřejmě povinni se přihlásit. Pokud to však neuděláte a o několik let později tyto důchodcovské výhody z nějakého důvodu skončí, nebudete pak mít nárok na zvláštní období pro přihlášení, a tudíž vám budou hrozit trvalé sankce za pozdní přihlášení.
Co když se přihlásíte k části B, ale později vy nebo váš manžel získáte práci se zdravotními výhodami? Pokud toto pojištění splňuje všechny výše uvedené podmínky, můžete se z části B kdykoli odhlásit. Musíte vyplnit formulář CMS-1763 (pdf) a odeslat jej na SSA. Pro odhlášení je také nutný osobní pohovor se zástupcem sociálního zabezpečení; pro jeho sjednání volejte 800-772-1213 nebo kontaktujte místní pobočku SSA.

A co část D programu Medicare, která zajišťuje úhradu léků na předpis? Zde jsou pravidla odlišná. Dokud budete nadále pobírat „započitatelné“ pokrytí léků v rámci plánu zaměstnavatele – ať už váš manžel/manželka stále pracuje, nebo je v důchodu – nemusíte se přihlašovat k plánu části D.

Započitatelné pokrytí znamená, že jej Medicare považuje za stejně kvalitní jako část D. Zda tomu tak je, vám může sdělit správce benefitů plánu zaměstnavatele. Pokud o toto krytí v určité fázi přijdete, dostanete pak zvláštní dvouměsíční období pro přihlášení se k plánu Part D, aniž by vám vznikla sankce za pozdní přihlášení.

Patricia Barry je autorkou knihy Medicare for Dummies 3rd edition (Wiley/AARP, říjen 2017).

Patricia Barry je autorkou knihy Medicare for Dummies 3rd edition (Wiley/AARP, říjen 2017).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to Top