Thursday Feb 03, 2022

Původ slova „člověk“

Seděl jsem v hodině ekologie, známé pod hovorovým názvem BiSci 3, když nás profesor Uhl žádal, abychom se zamysleli nad naším vztahem jako člověka k půdě a k zemi. Uváděl nesprávné spojení mezi původem slov „Země“, „člověk“ a jejich etymologií.

Přišlo mi to dost zvláštní, poselství, o které Uhl usiloval, bylo o inkluzivitě a vzájemné propojenosti, ale jeho vysvětlení etymologie, které nabízel, bylo zcela nepravdivé. Skutečný historický kontext a etymologie termínů jsou pro myšlenku, kterou chtěl vyjádřit, stejně, ne-li více platné.

Uhlovo tvrzení (ke zhlédnutí zde spolu se zbytkem přednášky) je, že „Země“ je distinktivní termín pro označení planety koupit, přičemž nabízí řešení „Eairth“.

„Eairth“ je prý mnohem lidštější termín pro naši planetu. Vzduch ve slově „Eairth“ vyjadřuje skutečnost, že všichni žijeme v atmosféře a že proudí skrze nás všechny, přičemž malé „i“ uprostřed označuje nás, lidi.

Obnovení obrazu, o který se Uhl snažil ve svém popisu „Eairth“

Toto tvrzení je pochybné, slovo země pochází z pragermánského slova, které znamená hlína, země nebo půda. Není to nějaký bezvýznamný termín a jeho skutečný původ ho staví do mnohem bližšího vztahu k člověku.

Dále tvrdí, že naše spojení s půdou je intimní, že latinské slovo pro půdu „humus“ pochází ze slova „člověk“.

Latinské humus a humanus (z něhož nám vychází moderní člověk) byly v latině zcela samostatné termíny, jeden vůbec nevycházel z druhého. Je však pravda, že se jedná o příbuzné termíny. Obě slova spolu s dalšími latinskými termíny, jako je homo (např. Homo Sapiens), pocházejí ze zaniklého, 6000 let starého jazyka, který se nazývá protoindoevropský neboli P.I.E.

P.I.E.E. slovo *dʰéǵʰōm znamenalo země, půda a odtud pochází latinské homo, humanus a humus.

Rychlý přehled etymologie slova „člověk“. Původně přídavné jméno v podobě latinského „homo“ se do angličtiny dostalo prostřednictvím francouzštiny.

*dʰéǵʰōm bylo převzato přímo do latiny jako slovo humus, označující výhradně hlínu a půdu. Humanus a homo ve skutečnosti vstoupilo z jiného pŧvodního slova *ǵʰm̥mṓ. Toto slovo je obměnou slova *dʰéǵʰōm a používalo se pro nás, jeho doslovný význam je blízký pozemšťanovi nebo bytosti ze země. Země zde odkazuje na zemi, hlínu atd.

Toto spojení člověka jako „bytosti ze země“ je rozšířené, dokonce i v biblickém příběhu o vzniku člověka je život vdechnut do hromady prachu. Není náhodou, že je pojmenován Adam, z hebrejského adamah, což znamená země.

Skutečné historické konotace a představy kolem člověka nás již staví do jedné řady se zemí a jako její součást. Jejich etymologie spolu úzce souvisí, obě pocházejí z představy, že jsou důvěrnou součástí hlíny, země. Domnívám se, že profesor Uhl se nás jako lidi snažil přimět k tomu, abychom si uvědomili, jak jsme všichni spřízněni a propojeni s planetou a zemí, po níž chodíme. Možná si jen neuvědomoval, jak hluboká je tato myšlenka a jak hluboká je ve skutečnosti tradice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to Top