Etbarnspolitik

Definition

Etbarnspolitikken (forenklet kinesisk: 计划生育政策; pinyin: jìhuà shēngyù zhèngcè; bogstaveligt talt “politik for fødselsplanlægning”) er Folkerepublikken Kinas (PRC) politik til kontrol af befolkningstallet. Denne politik, der blev indledt i 1979, havde til formål at afhjælpe sociale, økonomiske og miljømæssige problemer i Kina og opfordrede indtrængende til, at gifte bypar kan få ét barn, med undtagelser for de særlige administrative regioner Hongkong og Macao, Tibet og par i landdistrikterne, etniske minoriteter og forældre, der ikke selv har nogen søskende. Ifølge en undersøgelse fra Pew Research Center støtter over 76 % af den kinesiske befolkning denne politik. Den er dog stadig ret kontroversiel i og uden for Kina i betragtning af, at den kan medføre negative økonomiske og sociale virkninger og andre bivirkninger som f.eks. ubalance mellem kønnene.

Ubalance mellem kønnene

Forholdet mellem mænd og kvinder

Lige mange andre asiatiske lande har Kina en lang tradition for sønneretræthed. I landdistrikterne foretrækkes en søn generelt, da han er mere hjælpsom i landbrugsarbejdet og anses for at videreføre slægtslinjen. Kønskvotienten ved fødslen i Kina var 108:100 i 1981, og den var steget til 111:100 i 1990. I 2000 nåede den op på 117:100. I 2000 varierede kønsfordelingen mellem mænd og kvinder fra det andet til det femte barn fra 148 : 100 til 160 : 100. Ifølge William Saletan kan de høje tal for anden fødsel nå op på 190 i Anhui og 192 i Jiangsu. For tredje fødsel steg kønskvotienten til over 200 i fire provinser. Den statslige kommission for befolknings- og familieplanlægning advarede om, at ubalancen mellem kønnene kunne føre til social ustabilitet. Kinas mænd står over for mangel på hustruer, idet der forventes at være 30 millioner flere mænd i den ægteskabelige alder end kvinder i 2020,og hvad værre er,i landdistrikterne – hvor ubalancen er størst – vil de blive yderligere påvirket, fordi kvinderne “gifter sig ud” til byerne.

Kønsselektiv abort

Hvorfor ville forholdet mellem drenge og piger stige hurtigt med fødselsrækkefølgen? Undtagelserne for par i landdistrikterne giver dem en ny chance eller nogle gange en tredje chance for at få en dreng, hvis den første fødsel er en pige. Hvis det næste foster så er en pige, er der større sandsynlighed for, at hun bliver aborteret for at forsøge igen at få en søn.

Adoption

Ifølge Sten Johansson og Ola Nygren (1991) tegnede adoptioner sig for halvdelen af de såkaldte “forsvundne piger” i 1980’erne i Kina. Op gennem 1980’erne, da etbarnspolitikken trådte i kraft, undlod forældre, der ønskede en søn, men fødte en datter, i nogle tilfælde at indberette eller forsinkede indberetningen af pigens fødsel til myndighederne. Men i stedet for at forsømme eller efterlade uønskede piger kan forældrene have tilbudt dem til formel eller uformel adoption. Et flertal af de børn, der blev formelt adopteret i Kina i slutningen af 1980’erne, var piger, og andelen, der var piger, steg med tiden (Johansson og Nygren 1991)

Fertilitetsmedicin

I nogle områder tyer parrene til fertilitetsmedicin for at få flere fødsler for at undgå juridiske straffe. Ifølge en rapport fra China Daily fra 2006 er antallet af flerfødsler pr. år i Kina fordoblet i 2006.

  • Associated Press (14. februar 2006). “Kina: Medicintilbud for at overvinde børneforbuddet”. China Daily. http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-02/14/content_520025.htm
  • Chen Wei(2005). “Sex Ratios at Birth in China” http://www.cicred.org/Eng/Seminars/Details/Seminars/FDA/papers/18_ChenWei.pdf
  • Hazel Wong, Wang Yunxian, Zhao Qun og Feng Yuan, Women and poverty in China, Third World Resurgence No. 177, maj 2005
  • Sten Johansson og Ola Nygren. 1991. “De forsvundne piger i Kina: A New Demographic Account”, Population and Development Review 17 (marts): 35-51.
  • William Saletan , Sex ReversalChild quotas, abortion, and China’s missing girls http://www.slate.com/id/2216236/fr/nl/
  • http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy
  • The Chinese Celebrate Their Roaring Economy, As They Struggle With Its Costs”. 2008-07-22. http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=261

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to Top