Thursday Feb 03, 2022

Isä, Poika ja Pyhä Henki

Viime aikoina eräs veli kokouksessamme kysyi minulta: ”Mitä mieltä olet Matteuksen evankeliumista 28:19?”

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”

Hän ei pitänyt siitä, koska se on trinitaarinen. Ymmärsin, mistä hän oli tulossa. Minulla oli ennen samanlaisia tunteita. Pystyin selittämään sen pois, mutta en pystynyt selittämään, miksi Jeesus sanoi sen tuolla tavalla. Uskon, että ymmärrän asian nyt paremmin ja haluan jakaa sen kanssanne. Haluan, että tunnet olosi hyvin luottavaiseksi sen suhteen, mitä tämä jae todella tarkoittaa. Haluan, että tunnet näiden sanojen vaikutuksen. Haluan, että omistat ne.

Monet vuodet sitten puhuin seminaariopiskelijalle, joka oli tunnustautunut harras katolilainen. Olimme käyneet läpi monia kursseja ja puhuimme Jumalasta. Mainitsin hänelle, että kristadelphialaiset eivät usko kolminaisuuteen. Hän vastasi: ”Ette siis usko Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen”? Pidin tauon: ”No, ei, me uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Kolminaisuus sellaisena kuin se on määritelty myöhempien kirkkojen uskontunnustuksissa, ei ole peräisin Raamatusta. Niissä sanotaan, että Isä, Poika ja Henki ovat yhtä tasa-arvoisia, yhtä ikuisia ja yhtä olennaisia eli samanluontoisia. Se on tuhoisaa oikealle uskolle.” Hän vastasi: ”Ai niin, en minäkään usko siihen.” Silti hän pysyi katolilaisena.

Tämä kokemus sai minut tajuamaan, että minun on määriteltävä käsitteeni ennen kuin alan väitellä jonkun kanssa. Monet tunnustavat uskovansa kolminaisuuteen, mutta heille kyse on kuitenkin vain Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olemassaolosta.

Se sai minut myös miettimään, miten kristikuntalaisena ymmärsin Matt. 28:19? Jos minut on kastettu tähän nimeen, minun täytyy ymmärtää se paremmin. Käymme läpi useita jakeita, joissa kaikissa on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Matteuksen evankeliumi 28:19 ei suinkaan ole yksittäinen. Kun tulet siitä tietoiseksi, alat nähdä sitä kaikkialla pyhien kirjoitusten sivuilla. Lopulta se tuo meidät suoraan tähän muistopöytään. Meidän kaikkien on ymmärrettävä ja koettava Jumalan kutsumus, usko ja kuuliaisuus hänen Poikaansa ja Hengen pyhitys.

Jumala Isä

Aloitetaan ensin Ef. 4:4-6:sta,

”On yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin te olette kutsutut yhdessä kutsumuksenne toivossa; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on kaikkien yläpuolella ja kaikkien kautta ja kaikissa teissä kaikissa.”

Näettekö tässä kolme? Jae, 4 ”yksi Henki”, jae 5, ”yksi Herra” eli Jeesus Kristus, ja sitten jakeessa 6, ”yksi Jumala ja Isä”. Niiden keskipisteenä on ”yksi kaste” jakeessa 4.

Ensiksi huomaamme, että Isä on se, joka on Jumala, ja hän on ylin. Kaikki alkaa hänestä. Hän on se, joka lähetti Poikansa, jotta meidät kastettaisiin häneen. Siksi olemme yhdistyneet yhdessä Hengessä ja yhdessä ruumiissa. Tuo Henki on Jumalan ja Kristuksen mieli, joka läpäisee ajattelumme, koska se perustuu Jumalan sanaan ja sitoo meidät yhteen. Siksi jakeessa 3 hän sanoo, että meidän on ”pyrittävä säilyttämään Hengen ykseys rauhan siteissä.”

Tämä on tärkeä kohta. Se korostaa, että on olemassa yksi usko. Siinä on tämä kolmiyhteys.

Tässä on toinen kohta 1. Piet. 1:2. Minulle tämä on jae, joka selittää sen parhaiten.

”Valitut Jumalan, Isän, ennalta tietämisen mukaan, Hengen pyhityksen kautta kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen veren priiskuttamiseen.”

Tässä meille annetaan kaikki kolme ja se, mitä kukin merkitsee. Aloitetaan ”Isän Jumalan ennalta tietämisestä”. Tästä kaikki alkaa. Jumala Isä on aloitteentekijä, joka käyttää Henkeään ja Poikaansa suunnitelmansa toteuttamiseen. Jumalan ennakkotieto on enemmän kuin vain hänen kykynsä ennustaa tulevaisuutta, vaan hänen kykynsä toteuttaa haluamansa päämäärä. Hän suunnitteli, että hänen Poikansa tulisi, ja hän suunnitteli myös, että joukko ihmisiä löytäisi pelastuksen hänen Pojassaan. On nöyrästi tunnustettava se suuri jumalallinen suunnitelma, jossa meillä on niin pieni osa.”

Eikö olekin mielenkiintoista, että jakeessa 3 Pietari puhuu sen jälkeen kasteesta eli ”uudestisyntymisestä”. Minulle tämän jakeen koskettavin kohta on se, että uudestisyntymisemme ei oikeastaan ollut meidän ansiotamme. Tämä jae viittaa siihen, että meillä oli yhtä paljon tekemistä hengellisen syntymämme kanssa kuin luonnollisen syntymämme kanssa. Tämä seuraa samaa kuin Jaakob 1:13,

”Omasta tahdostaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme ikäänkuin hänen luotujensa esikoiset.”

Ja Joh. 1:12-13,

”Mutta kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, että he tulisivat Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä; {13} Jotka eivät ole syntyneet verestä eivätkä lihan tahdosta eivätkä ihmisen tahdosta, vaan Jumalasta.”

Joo, meillä on vapaa tahto ja meidän on työstettävä omaa pelastustamme pelolla ja vapinalla, mutta ennen kaikkea meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että Jumala toimii meissä sekä tahtomalla että tekemällä hänen hyvän tahtonsa mukaan. On väärin sanoa: ”Näin minä päädyin totuuteen” tai ”Tämä henkilö opetti minulle totuuden”. Pikemminkin meidän pitäisi sanoa: ”Näin Jumala toi minut totuuteen”. Sillä meidät on pelastanut Jumalan ennakkotieto, hänen kutsumuksensa ja opetuksensa armosta. Se on nöyryyttävää, mutta se on myös suuri syy iloita siitä, että Jumala on valinnut meidät Kristuksessa ja antanut meille elävän toivon.”

Henki

Pietari asettaa 1. Piet. 1:2:ssa seuraavaksi Hengen pyhityksen. Paavali rinnastaa Pietarin ajatukset 2 Tess. 2:13-14,

”Mutta meillä on velvollisuus kiittää Jumalaa alati teidän edestänne, Herran rakastamat veljet, sillä Jumala on alusta asti valinnut teidät pelastukseen Hengen pyhityksen ja totuuden uskomisen kautta, johon hän on teidät kutsunut meidän evankeliumimme kautta, Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden saamiseksi.”

Tässä on jälleen ”kolminaisuutemme”, jota korostavat Jumalan valinta ja Hengen pyhitys. ”Pyhitetty” tarkoittaa pyhäksi tekemistä, puhdistamista, puhdistautumista tai pesemistä. Paavali ilmaisee sen näin 1. Kor. 6:11:ssä,

”Ja sellaisia olivat muutamat teistä; mutta te olette pestyt, mutta te olette pyhitetyt, mutta te olette vanhurskautetut Herran Jeesuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.”

Henki on se, joka puhdistaa. Tämä on mielen muuntumisprosessi, lihan ajattelusta Hengen mieleen. Tiedämme, miten tämä prosessi tapahtuu, sillä Jeesus ilmaisee sen yksinkertaisesti Johanneksen evankeliumissa 17:17: ”Pyhitä heidät totuutesi kautta; sinun sanasi on totuus.”

Henki on sana, se on Jumalan totuus. Se ei ole vain painettu sana sivulla, vaan elävä vaikuttava voima. Sillä on voima muuttaa elämää. Se voi kaataa ihmisen koko maailmankuvan. Se on dramaattista silloin, kun se tapahtuu, mutta tiedämme myös, että se on elinikäinen prosessi.”

Tässä on vielä yksi asia Ef. 1:11-13:ssa, jotta asia menisi perille.”

”Me olemme saaneet perinnön, koska meidät on ennalta määrätty hänen suunnitelmansa mukaan, joka tekee kaiken oman tahtonsa neuvon mukaan: Että me olisimme hänen kirkkautensa ylistykseksi, jotka ensin luotimme Kristukseen. Häneen te myös luotitte, sen jälkeen kun kuulitte totuuden sanan, teidän pelastuksenne evankeliumin; häneen te myös, sen jälkeen kun uskoitte, sinetöityitte sillä lupauksen pyhällä Hengellä”.”

”Pyhä Henki” ei tässä tarkoita ihmeellisiä lahjoja. Se liittyy tässä ”totuuden sanaan” uskomiseen. Se on jotain, joka meillä on. Jumala on antanut meille tämän hengen. Se on jotakin, mitä apostoli Paavali rukoili kaikkien uskovien puolesta jakeessa 17,

”Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan.”

Tämä ”henki” on kyky nähdä suuria ja ihmeellisiä asioita Jumalan laista. Se on sitä iloa, jota tunnet, kun sana ilmoitetaan sinulle. Se on niitä hetkiä, jolloin vain istut ja ihailet Jumalan armoa ja hyvyyttä sinua syntistä kohtaan. Se on sitä, kun tuo oivallus valtaa sinut ja murtut itkien. Se on Jumalan voima sydämissämme, sillä kuten Paavali sanoo Gal. 4:6:ssa: ”Koska te olette poikia, on Jumala lähettänyt Poikansa Hengen teidän sydämiinne, huutaen: Abba, Isä.”

Veljet ja sisaret, meidän on nyt tehtävä osamme varmistaaksemme, että hänen Poikansa Henki ei tule räiskähtäen ja puuskittaisesti, vaan että se asuu tai pysyy meissä. Henki meissä on Kristuksen mieli, jonka on läpäistävä kaikki elämän osa-alueet. Mihin ajatuksemme suuntautuvat? Ajattelemmeko työssä tai koulussa Jumalan sanan asioita. Kun laitamme ruokaa. Autoa ajaessamme. Hoitaessamme lapsia kotona. Suihkussa. Onko Jumalan laki meidän mietiskelymme koko päivän? (Ps. 119:97). Kuinka usein ajattelet Jumalan valtakunnan asioita ja toivot, että se olisi täällä? Vastaa näihin kysymyksiin, niin tiedät, onko sinulla Hengen mieli.

Voimme testata itseämme myös sillä, miten reagoimme syntiin? Ovatko maailman asiat kuin kynnet liitutaululla? Aiheuttavatko väkivallan otsikot pelkoa vai surua? Tunteemme ovat merkki Hengestä, joka asuu meissä.

Kääntykää kanssani Room. 8:9-11,

”Mutta te ette ole lihassa, vaan Hengessä, jos Jumalan Henki asuu teissä. Jos nyt jollakin ei ole Kristuksen Henkeä, niin hän ei ole hänen omansa. Ja jos Kristus on teissä, niin ruumis on kuollut synnin tähden, mutta Henki on elämä vanhurskauden tähden . Mutta jos sen Henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on myös elävöittävä teidän kuolevaiset ruumiinne Hengellään, joka asuu teissä.”

Tässä kohtaa kaikki menee sekaisin. Tässä näemme Isän, Pojan ja Hengen merkityksen yhdessä. Yhdessä paikassa se on Jumalan henki ja toisessa Kristuksen henki. Molemmat asuvat meissä, koska ne ovat yhtä. Eivät luonteeltaan tai tasa-arvoltaan vaan mieleltään ja tarkoitukseltaan. Se on tuo henki tai mieli, joka tekee meistä yhtä Isän ja Pojan kanssa.

Sellainen ajattelutapa todella yhdistää meidät veljet ja sisaret. Tämä on se henki, joka sitoo ekklesian yhteen. Tämän vuoksi meidät kastetaan yhteen henkeen. Paavali sanoo 1. Kor. 12:13,

”Sillä yhdessä hengessä meidät kaikki on kastettu yhdeksi ruumiiksi – juutalaiset tai kreikkalaiset, orjat tai vapaat – ja kaikki on tehty juomaan yhdestä hengestä.”

On siis hyvin sopivaa, että meidät kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Henki on liima, joka pitää kaiken kasassa ja tekee meistä yhtä.

Herra Jeesus Kristus

Jos Henki on liima, niin Jeesus Kristus on katalysaattori. Olemme nähneet 1. Piet. 1:2:sta Jumalan ”ennalta tietämisen” ja Hengen ”pyhittämisen”. Nyt tulemme Jeesuksen Kristuksen ”kuuliaisuuteen ja veren pirskottamiseen”. Meidän on hieman helpompi ymmärtää, että meidät on kastettu Poikaan. Jeesus on esikuvamme ja kaste on halukkuutemme liittyä häneen. Haluamme olla kuuliaisia kuten hän oli. Haluamme uhrata niin kuin hän teki.”

Tässä mielessä mennään Hepr. 9:13-14:een ja etsitään jälleen tätä kolmijakoa.

”Sillä jos härkien ja vuohien veri ja hiehon tuhka, jolla saastaiset priiskutetaan, pyhittää (hagiazō) lihan puhdistamiseksi, kuinka paljon enemmän Kristuksen veri, joka iankaikkisen Hengen kautta tarjosi itsensä tahrattomana (amōmos) Jumalalle, puhdistaa (katharizō) teidän omantuntonne kuolleista teoista palvellaksenne elävää Jumalaa?”.”

Juuri tuon uskon hänen vereensä, hänen elämäänsä, on tarkoitus ajaa meitä. Jeesus Kristus voitti lihan Hengen avulla, ja niin myös meidät puhdistetaan tuon saman Hengen, saman ajattelutavan avulla. Ilman Herran Jeesuksen Kristuksen elämänverta meillä ei olisi mitään keinoa vanhurskauttamiseen. Hänen verensä kautta hän on tuonut meidät lähelle Jumalaa, hänen läsnäoloonsa.

Paavali tuo tämän esille Ef. 2:13:ssa,

”Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa te, jotka joskus olitte kaukana, olette Kristuksen veren kautta tulleet lähelle.”

Tämä on keino, jolla saamme sovinnon Jumalan kanssa. Hän on meidän rauhamme. Siksi jakeessa 18 sanotaan,

”Sillä hänen kauttansa meillä molemmilla on pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.”

Tässä on taas Isän, Pojan ja Pyhän Hengen erilaiset näkökohdat. Jumala haluaa meidän olevan lähellä häntä, mutta emme voi lähestyä häntä, ellei meillä ole oikeaa Henkeä. Kristuksen uhrin ja uskon hänen vereensä kautta voimme todistaa Jumalan vanhurskauden ja saada tämän pääsyn syntien anteeksiantamukseen ja tulla sovitetuksi Jumalan kanssa.

Johtopäätös

Mennään nyt takaisin Matteuksen evankeliumiin 28:19 ja luetaan tämä uudelleen,

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”

Toivon, että tämä jae merkitsee sinulle nyt paljon enemmän. Haluan, että se hukuttaa sinut. Haluan, että omistat sen. Sinun ei pitäisi hävetä kasteessa kuulla näitä sanoja. Ne ovat ihania voimakkaita sanoja, jotka toistuvat niin monissa pyhissä kirjoituksissa.”

1. Piet. 1:2:sta olemme nähneet Jumalan ennakkotiedon merkityksen. Hän on se, joka on tehnyt kutsumisen. Kaikki tapahtuu hänen armostaan. Pojan ja Hengen kautta hän sovittaa meidät hänen kanssaan. Henki, totuuden sana, pyhittää meidät. Se puhdistaa sydämemme ja läpäisee ajattelumme. Kristuksen kuoleman kautta voimme nähdä tästä lopullisen esimerkin. Uskon kautta hänen vereensä voimme saada anteeksi ja elää elämää kuuliaisina Jumalalle.

Nyt tulemme yhdessä hengessä nauttimaan tunnusmerkeistä. Tämä on se yhteys, joka meillä on yhdessä. Ajattelin, että olisi sopivaa lopettaa vielä yhteen jaeeseen, yhteen paikkaan, jossa Isä, Poika ja Pyhä Henki mainitaan. Se on 2. Kor. 13:14,

”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Back to Top