Thursday Feb 03, 2022

Virginian laki

A. Valtakirja, joka on tehty Commonwealthissa 1. heinäkuuta 2010 tai sen jälkeen, on pätevä, jos se on § 64.2-1603.

B. Valtakirja, joka on tehty Commonwealthissa ennen 1. heinäkuuta 2010, on pätevä, jos sen täytäntöönpano on Commonwealthin lainsäädännön mukainen, sellaisena kuin se oli täytäntöönpanohetkellä.

C. Muualla kuin Commonwealthissa laadittu valtakirja on pätevä Commonwealthissa, jos valtakirjaa laadittaessa on noudatettu i) sen lainkäyttöalueen lakia, joka määrittelee valtakirjan merkityksen ja vaikutuksen 64.2-1605 §:n mukaisesti; ii) sotilasvaltakirjaa koskevia vaatimuksia 10 U.S.C.:n 1044b §:n, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti; tai iii) Commonwealthin lakeja.

D. Ellei muussa laissa kuin tässä luvussa toisin säädetä, alkuperäisen valtakirjan valokopiolla tai sähköisesti lähetetyllä kopiolla on sama vaikutus kuin alkuperäisellä valtakirjalla.

E. Edustajalla, jolla on hallussaan yleinen, erityinen tai rajoitettu valtakirja tai muu asiakirja, jolla hänelle annetaan valtuudet tai valtuudet, katsotaan, jos asiakirja on muutoin pätevä, olevan tällaisella asiakirjalla myönnetyt valtuudet ja valtuudet huolimatta siitä, että päämies ei ole toimittanut asiakirjaa hänelle, ja henkilöillä, jotka ovat tekemisissä tällaisen asiamiehen kanssa, ei ole velvollisuutta tutkia, millä tavoin tai missä olosuhteissa tällainen hallinta on saatu, edellyttäen kuitenkin, että mikään tässä ei estä tuomioistuinta ottamasta tällaista tapaa tai olosuhteita huomioon merkityksellisinä tekijöinä missä tahansa menettelyssä, joka on pantu vireille asiamiehen toimivallan lopettamiseksi, keskeyttämiseksi tai rajoittamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Back to Top