Thursday Feb 03, 2022

Virginia Law

A. A 2010. július 1-jén vagy azt követően a Commonwealthben végrehajtott meghatalmazás akkor érvényes, ha végrehajtása megfelel a 64.2-1603.

B. §-nak. A 2010. július 1-je előtt a Commonwealthben végrehajtott meghatalmazás akkor érvényes, ha végrehajtása megfelelt a Commonwealthnek a végrehajtás időpontjában hatályos jogszabályainak.

C. A nem a Commonwealthben végrehajtott meghatalmazás akkor érvényes a Commonwealthben, ha a meghatalmazás végrehajtásakor a végrehajtás megfelelt (i) a 64.2-1605. § értelmében a meghatalmazás jelentését és hatályát meghatározó joghatóság jogszabályainak; (ii) a katonai meghatalmazásra vonatkozó követelményeknek a módosított 10 U.S.C. 1044b. § értelmében; vagy (iii) a Commonwealth jogszabályainak.

D. Amennyiben e fejezeten kívüli jogszabály másként nem rendelkezik, az eredeti meghatalmazás fénymásolata vagy elektronikus úton továbbított másolata ugyanolyan hatású, mint az eredeti.

E. Az általános, különleges vagy korlátozott meghatalmazás vagy más olyan írásbeli meghatalmazás birtokában lévő meghatalmazott, amely bármilyen jogosítványt vagy felhatalmazást ruház rá, amennyiben az okirat egyébként érvényes, úgy tekintendő, hogy rendelkezik az ilyen okirat által biztosított jogosítványokkal és felhatalmazással, függetlenül attól, hogy a megbízó nem adta át neki az okiratot, és az ilyen meghatalmazottal kapcsolatba kerülő személyek nem kötelesek vizsgálni, hogy milyen módon vagy körülmények között szerezték meg az ilyen birtokot, feltéve azonban, hogy e rendelkezés nem zárja ki, hogy a bíróság az ilyen módot vagy körülményeket releváns tényezőként vegye figyelembe bármely, a meghatalmazott hatáskörének megszüntetésére, felfüggesztésére vagy korlátozására irányuló eljárás során.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Back to Top