Thursday Feb 03, 2022

Bang voor anesthesie? Hier's wat u moet weten.

Een verrassend aantal mensen is bang voor anesthesie. Het idee van “onder narcose gaan” of “in slaap worden gebracht” kan bij de meesten van ons angst oproepen. Maar is deze angst volkomen irrationeel? Of is er echt iets om je zorgen over te maken?

Twee veel voorkomende angsten die patiënten over anesthesie hebben zijn: 1) niet wakker worden of 2) niet “volledig in slaap” worden gebracht en wakker maar verlamd zijn tijdens hun procedure.

Ten eerste, beide gevallen zijn uiterst, uiterst zeldzaam. In feite is de kans dat iemand onder narcose sterft minder dan 1 op 100.000. Dat is hetzelfde als 0,0001% van een kans. Om dit in perspectief te plaatsen, je hebt twee keer zoveel kans om uit wandelen te gaan en aangereden en gedood te worden door een auto (griezelig, we weten het). Evenzo, in de VS, heb je bijna twee keer zoveel kans om te sterven in een tornado.

Deze statistieken zijn niet bedoeld om angst aan te jagen. Ze zijn bedoeld om te onderstrepen hoe zeldzaam ernstige complicaties van algehele anesthesie zijn. In dit bericht zullen we feiten rond anesthesie delen om hopelijk wat van het “onbekende” weg te nemen. We zullen ook medische informatie geven over verschillende soorten anesthesie, en het verlagen van uw (reeds lage) risico op complicaties tijdens een operatie.

Eerst, laten we de angst voor anesthesie ontkrachten

Zoals we hierboven hebben geïllustreerd, is de kans op ernstige complicaties en overlijden als gevolg van anesthesie zeer, zeer, ZEER laag. Een onverklaarbare dood als gevolg van algemene anesthesie is uiterst zeldzaam. In de gevallen dat een patiënt tijdens een operatie overlijdt, is dat bijna altijd het gevolg van bijkomende medische factoren (verschillende dingen die een “perfecte storm” creëerden).

Wat betreft de omstandigheid van “wakker zijn” tijdens een operatie, dit is ook uiterst zeldzaam. In de meeste van deze gevallen heeft de patiënt het gevoel een vage herinnering aan de operatie te hebben (het zogenaamde “intra-operatieve bewustzijn”). Meestal zijn deze gevallen het gevolg van het feit dat de patiënt niet genoeg narcose heeft gekregen als gevolg van een onderliggende medische aandoening of een noodgeval (bijvoorbeeld een spoedoperatie, een traumaoperatie waarbij niet genoeg tijd is om de narcose goed toe te dienen).

Bang voor een operatie? Leer hoe je angst en vrees voor een operatie kunt overwinnen met mindfulness mediation.

Niet alle anesthesie is gelijk geschapen: 3 verschillende soorten anesthesie

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van verschillende soorten anesthesie, maar vraagt je misschien af “wat is nu eigenlijk het verschil?”. In principe zijn er 3 verschillende soorten anesthesie: plaatselijke, regionale en algemene anesthesie. Algehele anesthesie is het type waar we het meest aan denken tijdens een operatie waarbij de patiënt volledig in slaap is. Lokaal en regionaal zijn de twee die vaak met elkaar worden verward.

Hier zijn de verschillende soorten anesthesie:

 • Lokaal-verdooft alleen het behandelde gebied. Plaatselijke verdoving is de “mildste” vorm van verdoving die wordt gebruikt om alleen het gebied te verdoven. Denk aan: verdovende crème of een injectie. Dit type verdoving wordt niet gebruikt voor een grote operatie, maar kan wel worden gebruikt om het gebied te verdoven terwijl een ruggenmergblok wordt toegediend. Bij deze vorm van verdoving bent u volledig wakker en bij bewustzijn.

 • Regionale blokkade: blokkeert de zenuwen in een specifiek gebied (regio) om eventuele pijn te blokkeren. Deze methode heeft geen invloed op de hersenen of de ademhaling. Bij deze methode bent u bij bewustzijn, maar krijgt u meestal kalmerende middelen toegediend om in slaap te vallen. Deze vorm van anesthesie houdt het midden tussen plaatselijke en algehele anesthesie en kan worden gebruikt voor sommige ernstigere operaties, zoals een heup- of knievervangende operatie.

 • Algehele anesthesie: er wordt een medicijn toegediend en u bent volledig buiten bewustzijn. Deze vorm van anesthesie wordt gegeven bij langere, ernstigere operaties. Dit is de algemene vorm van anesthesie die vaak wordt aangeduid als “onder narcose gaan”. Bij dit type wordt een beademingsbuis toegediend om te helpen bij de ademhaling.

Lees meer over de voor- en nadelen van de 3 verschillende soorten anesthesie bij een electieve operatie (zoals een heup- en knievervanging).

Anesthesie + Risico

Zoals bij alles wat met geneeskunde te maken heeft, kunnen zaken als uw voorgeschiedenis, algemene gezondheid en andere levensstijlfactoren (zoals alcoholgebruik) ervoor zorgen dat u meer (of minder) risico loopt tijdens een operatie. Hier zijn enkele bekende risicofactoren voor patiënten die anesthesie ondergaan:

 • Een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen

 • Alcoholisme of drugsgebruik/misbruik

 • Erdere slechte reacties op anesthesie

 • roken van sigaretten

 • abnormale bloeddruk

 • gebruik van medicijnen die bloedingen bevorderen (bijv.b.v. Aspirine)

 • Allergieën (met name die voor bepaalde medicijnen)

 • Diabetes

 • Overgewicht/obesitas

Als u een van deze extra risicofactoren hebt, zal uw zorgteam met u samenwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat u kiest voor regionale verdoving in plaats van algehele narcose. Als er een langere aanlooptijd is voor een electieve operatie (zoals gewrichtsvervanging, rugoperatie, ACL-operatie, enz.), zal het deelnemen aan een PreHab-programma vóór de operatie uw risico op de operatiedag verminderen als het gaat om anesthesie en daarna. Lees verder en we vertellen u hoe u precies uw operatierisico kunt verlagen.

Wat is PreHab vóór de operatie? PreHab is alles wat u actief doet voor de operatie om u voor te bereiden. PreHab omvat lichaamsbeweging, het creëren van mentale paraatheid, het verbeteren van de voeding, het klaarmaken van uw herstelomgeving, enzovoort. Bij elke operatie horen unieke activiteiten, lessen en tips om een patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn operatie. PreHab is erop gericht de risico’s op de operatiedag te verminderen, de kans op complicaties te verkleinen en een patiënt voor te bereiden op een sneller en veiliger herstel. Lees meer over PreHab vóór een gewrichtsvervanging, rugoperatie of ACL-operatie.

Hoe verlaagt u het risico op de operatiedag

Nogmaals, we moeten u eraan herinneren dat anesthesie een ongelooflijk laag risico is. Om uw risiconiveau verder in perspectief te plaatsen, u heeft een gelijke kans om te sterven door blikseminslag.

Ondanks dat de meeste electieve operaties en anesthesie een laag risico hebben, moet u er altijd naar streven om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de operatiedag. Voor orthopedische chirurgie betekent dit dat u een PreHab-programma moet volgen dat u lichamelijk, geestelijk en ecologisch voorbereidt op de operatie en het herstel thuis.

Doe Uw PreHab!

Of uw arts u nu wel of niet een PreHab-programma voorschrijft, het doen van PreHab in de weken voorafgaand aan de operatie is het beste wat u kunt doen om uw risico op de operatiedag te verlagen. Een PreHab-programma moet worden aangepast aan de operatie die u ondergaat, evenals aan uw individuele geval.

Rookt u bijvoorbeeld? Hebt u overgewicht? Bent u lichamelijk sterk genoeg om uzelf te ondersteunen terwijl u thuis herstelt? Een dagelijks PreHab-programma moet uw risicofactoren verminderen door u te helpen een rookpauze te nemen, u aan te moedigen extra gewicht te verliezen en u te richten op de belangrijkste spiergroepen en bewegingen die nodig zijn voor een veilig en snel herstel.

Een goed PreHab programma voor de operatie moet:

 • Uw lichaam versterken zodat het het herstel kan ondersteunen

 • Uw voeding verbeteren met de nadruk op voedingsmiddelen en vitamines die de genezing bevorderen

 • Uitbarstingen vóór de operatie verminderen, stress en angst

 • Helpt u uw huis klaar te maken voor herstel

 • Helpt u preoperatieve en postoperatieve pijn te beheersen

Werkt u aan uw orthopedische operatie? Lees meer over PreHab en een vervolgprogramma ReHab dat speciaal voor uw operatie is ontwikkeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top