Thursday Feb 03, 2022

Behind the Belief: Lizard People

Volgens de lizard people theorie, arriveerden bloeddorstige reptielachtige buitenaardse wezens voor het eerst op aarde in de oudheid. Sindsdien hebben deze wezens zich met de mens vermengd door het DNA te manipuleren en zich met de menselijke bevolking te vermengen. Het doel van dit proces was controle te krijgen over de wereld door posities van macht en invloed te verkrijgen: koningshuizen, politici, populaire entertainers, enz. Ongeveer 4% van de Amerikanen gelooft in de theorie van de hagedismensen, met David Icke als een van de bekendste theoretici. Icke heeft verschillende boeken geschreven waarin hij bewijzen en verdere uitleg geeft. Deze theorie lijkt het populairst te zijn geweest in het begin van de jaren 2000, met een gestaag aantal gelovigen die tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Als deze theorie waar zou zijn, dan wordt het menselijk ras gemanipuleerd door een elitegroep van gedaanteverwisselende reptielen. Hoewel fascinerend, lijkt deze bewering tamelijk onmogelijk.

Een eenvoudige manier om het bestaan van hagedismensen te bewijzen is door degenen onder ons te herkennen. Philip Bump’s artikel, “How to Spot the Reptilians Running the U.S. Government.”, geeft een nuttige opsomming van gemeenschappelijke kenmerken: lage bloeddruk, willekeurige littekens, een grote liefde voor ruimte en wetenschap, een oogkleur van groen, hazelnoot, of blauw (die op elk moment kan veranderen), en meer. Verder bewijs is er in de vorm van video: vertragen of pauzeren kan soms een glimp van individuen shapeshifting onthullen. De medewerkers van Inverse wijzen er echter op dat deze “gedaanteverwisselingen” in werkelijkheid een glitch zijn, of een “compressie artefact”: een veel voorkomend verschijnsel bij het gebruik van VHS tapes. Niettemin zijn er andere bewijzen die de theorie ondersteunen. Bijvoorbeeld, het TopTenz kanaal bespreekt Icke’s bevindingen van hagedismensen verwijzingen binnen Bijbelpassages: een slang die Eva verleidt om van de appel te eten, de Nephilim die zich vermengen met mensen, Satan’s karakterisering als een slang of draakachtig wezen.

Icke’s interpretaties van passages in de Bijbel lijken een grote rol te spelen in dit geloofssysteem. Aangezien deze zinnen in de eerste plaats nogal dubbelzinnig waren, zou het voor Icke gemakkelijk zijn ze te verbinden met zijn theorie. Met confirmation bias in deze vorm, zou men kunnen zeggen dat dit een verkeerde interpretatie is van bewijsmateriaal. Aanhangers van de theorie die aan dit “bewijs” worden blootgesteld, zijn dus verkeerd ingelicht. Een ander voorbeeld van een misinterpretatie is de eerder genoemde video glitch die mensen laat lijken alsof ze “shapeshifting” zijn.

Dit geloofssysteem wordt vooral gesteund door de gemiddelde Amerikaan. Aangezien zij geen noemenswaardige controle hebben over de economie of de regering, is het gemakkelijk om het wantrouwen te richten op degenen die aan de macht zijn. Dit is vooral het geval wanneer leidinggevenden fouten maken, of wanneer de gelovigen hen persoonlijk niet mogen. Weinig weerstand vanuit de samenleving moedigt gelovigen ook aan. Gezien de populariteit van samenzweringstheorieën in het algemeen, kan het voor mensen acceptabel voelen om ook deel te nemen aan de hagedismens-theorie.

De hagedismens-theorie wordt sterk versterkt door confirmation bias; Icke is in staat geweest om bewijs te kneden ten gunste van zijn hypothese. Bovendien hebben degenen die gehecht zijn geraakt aan het standpunt van Icke ook het vermogen ontwikkeld om ondersteunende informatie uit vage bronnen te interpreteren. Dit geloofssysteem kan ook te maken hebben met een verlangen naar structuur uit willekeur. Het is gemakkelijker te verklaren hoe onze wereldleiders zulke machtsposities hebben weten te verwerven door hen te koppelen aan een specifieke groep. Dit proces geeft de gelovigen mogelijk een gevoel van troost; zij kunnen zich voorstellen macht te hebben over de leiders door hun ware identiteit te “kennen”. Opgemerkt moet worden dat de lizard people theorie niet populair is in vergelijking met andere theorieën. Daarom zijn een aantal van Icke’s volgelingen waarschijnlijk gemotiveerd door een verlangen om zich uniek te voelen. Met deze factoren in het achterhoofd is het geen wonder waarom velen in de ban zijn van de hagedismensentheorie.

Bronnen

Bump, Philip. “How to Spot the Reptilians Running the U.S. Government.” The Atlantic, Atlantic Media Company, 4 okt. 2016, https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/10/how-spot-reptilians-runing-us-government/354496.

Staff, Inverse. “De bizarre ‘Lizard People’ samenzweringstheorie, gedood door HD Video.” Inverse, Inverse, www.inverse.com/article/45526-lizard-people-theory-debunked-by.

TopTenz. Top 10 Dingen die je moet weten over de Reptilian Conspiracy Theory, YouTube, 27 dec. 2016, www.youtube.com/watch?v=awMdxKB5s1Y.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top