Thursday Feb 03, 2022

Grant Wood

De Amerikaanse schilder Grant Wood (1891-1942) was een van de belangrijkste regionalisten van de jaren dertig. Hij schilderde zijn Iowaanse onderwerpen in een bewust primitiviserende stijl, soms satiriserend.

Grant Wood werd geboren op 13 februari 1891 in Anamosa, Iowa. Zijn vader, een boer, stierf in 1901 en het gezin verhuisde naar Cedar Rapids. Daar nam Grant tekenlessen bij plaatselijke kunstenaars en bezocht hij de middelbare school. Hij studeerde kort design in Minneapolis aan de Handicraft Guild, gaf les in de buurt van Cedar Rapids en nam vervolgens in 1913 een baan aan in een zilversmederij in Chicago en volgde avondlessen aan het Art Institute. In 1916 schreef hij zich in aan het Art Institute voor een voltijdse studie als “frescoschilder.”

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Wood in Washington, D.C., waar hij kleimodellen maakte van veldgeschutopstellingen en hielp bij het camoufleren van artilleriestukken. Nadat hij kunstles had gegeven op een middelbare school in Cedar Rapids, vertrok hij in 1923 naar Europa. Hij bracht het grootste deel van de volgende 14 maanden door in Parijs, waar hij studeerde aan de Académie Julian. De schilderijen die hij in Parijs maakte waren op impressionistische wijze. Bij zijn terugkeer in Amerika schilderde hij in de zomer van 1925 arbeiders in een fabriek voor zuivelapparatuur en -productie in Cedar Rapids. Zijn schilderijen begonnen te verkopen en hij was in staat om het lesgeven op te geven. Om zijn inkomen aan te vullen verfraaide hij huisinterieurs.

In 1927 kreeg Wood een opdracht voor een glas-in-loodraam ter nagedachtenis aan de veteranen van de Eerste Wereldoorlog dat in het stadhuis van Cedar Rapids moest worden geplaatst. Om de techniek van het glas-in-lood te leren ging hij naar München. Daar bewonderde hij het werk van de 15e-eeuwse Franse en Duitse primitieve schilders en begon hij te werken in een lineaire, primitiviserende stijl. Aan het eind van de jaren twintig schilderde hij portretten van zijn moeder en lokale Iowans.

Hood’s werk wordt meestal gezien als een omhelzing van de huiselijke deugden van de mensen in Iowa. De zure ondertoon in werken als zijn bekende American Gothic (1930) wordt over het algemeen gemist. Woods schoonzus en de plaatselijke tandarts poseerden voor de foto. Achter het primitieve, rechtlijnige echtpaar, dat zelfbewust rechtop en stijf staat, bevindt zich een broos gotisch bouwwerk. Wood had een speciale afkeer van de conservatief patriottische organisatie, Daughters of the American Revolution, die hij satiriseerde in zijn Daughters of Revolution (1932). Hier poseerde hij een groep trotse, zelfingenomen, oudere dames, duidelijk geïsoleerd in hun ervaringen en filosofieën, die hun theekopjes behoedzaam vasthielden, voor het bekende schilderij van Emanuel Leutze, Washington Crossing the Delaware. In Wood’s Victorian Survival (1931) toont hij een stijf gegrimeerde, bejaarde Iowan vrouw. Hier wordt de insulariteit gecombineerd met een zekere duivelse kwaliteit.

Nadat de Works Progress Administration was opgericht, leidde Wood de 34 kunstenaars die aan de Universiteit van Iowa werkten en plande en realiseerde hij een reeks fresco’s aan de Iowa State University in Ames en elders. Hij overleed in Iowa City op 12 februari 1942. Hij was een van de belangrijkste Regionalisten, een groep schilders die in de jaren 1930 een verscheidenheid aan naturalistische stijlen hanteerde (in sterk contrast met de modernistische idiomen van de voorgaande twee decennia) voor een onderwerp dat duidelijk Amerikaans van inhoud was.

Volgende lectuur

Darrell Garwood, Artist in Iowa: A Life of Grant Wood (1944), is chronologisch en anekdotisch; de weinige illustraties van schilderijen zijn van matige kwaliteit. University of Kansas Museum of Art, Grant Wood, 1891-1942: A Retrospective Exhibition of the Works of the Noted Painter from Cedar Rapids (1959), is nuttig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top