Thursday Feb 03, 2022

Osmol, osmolaliteit en osmotische druk: opheldering van de puzzel van oplossingsconcentratie

Verpleegkundigen zijn routinematig betrokken bij het verzamelen en testen van urine en plasma, dialyse, het toedienen van intraveneuze vloeistoffen en de behandeling van osmolaire stoornissen, die allemaal een goed begrip van oplossingsconcentratie vereisen. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop de concentratie van oplossingen wordt uitgedrukt, hoe deze verschillen en waarom de verschillende manieren om de concentratie uit te drukken nuttig zijn in de menselijke fysiologie. Ook worden de overeenkomsten en verschillen uitgelegd tussen de termen die worden gebruikt om de concentratie van oplossingen te beschrijven: toniciteit, concentratiepercentage, dichtheid, soortelijk gewicht, molariteit, osmolariteit, osmolaliteit en osmotische druk. De termen osmolariteit, osmolaliteit en osmotische druk komen routinematig voor in leerboeken voor verpleegkundecursussen voor studenten, maar worden vaak ten onrechte als synoniemen gebruikt. Het nut en de juiste context voor het gebruik van de verschillende manieren om de oplossingsconcentratie uit te drukken, wordt besproken. Osmolaliteit (of osmolariteit) moet worden gebruikt in plaats van osmotische druk om de beweging van water tussen compartimenten te beschrijven, terwijl het gebruik van osmotische druk moet worden gereserveerd voor situaties waarin filtratie en osmose samen werkzaam zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top