Thursday Feb 03, 2022

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSD)

Wat is Post Traumatische Stress Stoornis (PTSD)?

Blootstelling aan traumatische en levensbedreigende gebeurtenissen zoals militaire gevechten, natuurrampen, ongelukken en ernstige ziekten kan leiden tot PTSD – een angststoornis met blijvende gevolgen als deze niet behandeld wordt.

Mensen met PTSS leven met intense angst en stress lang nadat het trauma voorbij is. Ze herbeleven de gebeurtenis door flashbacks en nachtmerries, wat resulteert in ongebondenheid en vermijding van mensen en dingen die hen herinneren aan belangrijke aspecten van de gebeurtenis. Als gevolg hiervan ontwikkelen zich negatieve gedachten en gedragingen die hun leven verstoren en niet vervagen na verloop van tijd.

Met professionele hulp kunnen mensen met PTSS leren hun symptomen te beheersen en een productief leven te leiden. Bij Mercy bieden onze gedragsdeskundigen onderwijs, counseling en medelevende zorg voor mensen die lijden aan PTSS.

PTSD Oorzaken & Risicofactoren

PTSD komt voor bij mensen van alle leeftijden. Risicofactoren die in verband worden gebracht met de stoornis zijn onder meer blootstelling aan traumatische gebeurtenissen en het ontbreken van de sociale steun die nodig is om veerkracht te ontwikkelen. Hoewel we PTSS vaak associëren met militaire dienst, kunnen veel levenservaringen de stoornis veroorzaken.

Emotioneel misbruik & PTSS

Zowel mannen als vrouwen zijn vatbaar voor emotioneel misbruik, vooral in intieme relaties. Misbruikers proberen hun slachtoffers bang te maken, te controleren en te isoleren, wat psychologische schade veroorzaakt die kan leiden tot PTSS.

Trauma in de kindertijd & PTSS

Wanneer kinderen worden blootgesteld aan herhaaldelijk misbruik en trauma, kunnen zij PTSS ontwikkelen. De stoornis heeft een negatieve invloed op hun hersenontwikkeling, taalvaardigheid, denkvermogen en zelfbesef.

Single-Incident Trauma & PTSS

Individuele gebeurtenissen zoals auto-ongelukken, branden, overstromingen en lichamelijk geweld kunnen zo traumatisch zijn dat ze leiden tot PTSS. Deze eenmalige trauma’s kunnen ook voorkomen in gevechtssituaties.

Domestic Violence & PTSD

Langdurige cycli van fysiek en emotioneel misbruik komen voor bij huiselijk geweld. En omdat vrouwen een hoger risico lopen op zowel seksueel als huiselijk geweld, lopen zij meer dan twee keer zoveel kans als mannen om PTSS te ontwikkelen (10% kans voor vrouwen en 4% voor mannen).

Effecten van PTSS

P PTSS kan langdurige gevolgen hebben voor uw geestelijke en lichamelijke gezondheid, relaties en werkleven. Lichamelijke en emotionele gevolgen van PTSS zijn onder meer:

  • Hersenstructuur en -functie – Onderzoek toont aan dat het deel van de hersenen dat angst en emotie controleert (amygdala) actiever is bij mensen met PTSS, terwijl het deel dat het geheugen controleert (hippocampus) kleiner is.
  • Lichaamspijn – Frequente en chronische lichaamspijn (vooral rugpijn) komt vaak voor bij PTSS. Het kan worden veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen zoals ongevallen of gewoon door de verhoogde stress en spierspanning die gepaard gaat met PTSS.
  • Sociale en relationele uitdagingen – Mensen met PTSS hebben moeite met het voelen en uiten van emoties, wat kan leiden tot huwelijksstress en problemen in andere sociale relaties.

PTSD-symptomen

PTSD-symptomen beginnen meestal binnen drie maanden na een traumatische gebeurtenis, maar ze kunnen ook later opduiken. Om als PTSS te worden beschouwd, moeten de symptomen langer dan een maand duren en ernstig genoeg zijn om uw dagelijks leven te verstoren. Typische symptomen bij PTSS zijn onder meer de volgende.

Herbeleving

Het trauma vaak herbeleven door nachtmerries, flashbacks, paniekaanvallen of andere psychische nood.

Vermijden en verdoven

Mijden van mensen en activiteiten die aan het trauma doen denken, en vermijden van psychische pijn door zich emotioneel af te sluiten.

Hyperarousal

Zich voortdurend ‘op de hoede’ voelen voor gevaar, resulterend in slaapproblemen, prikkelbaarheid, gebrek aan concentratie en een verhoogde schrikreflex.

Cognitieve en stemmingsveranderingen

Moeite met het zich herinneren van delen van het trauma, negatieve denkpatronen en gevoelens, en een verminderde interesse in plezierige activiteiten.

Praat met uw arts van Mercy als u een van deze symptomen ervaart na een traumatisch incident. Hij of zij zal uw symptomen evalueren en de zorg bespreken die voor u geschikt is.

Kind & Symptomen PTSS bij adolescenten

Wanneer kinderen worden blootgesteld aan beangstigende of traumatiserende ervaringen, is het normaal dat ze zich angstig voelen en enkele gedragsveranderingen vertonen. Maar als hun symptomen enkele weken aanhouden, neem dan contact op met de kinderarts van Mercy voor een evaluatie.

TBSD-symptomen bij kinderen en adolescenten omvatten onthechting, prikkelbaarheid, slaapproblemen, dromen over de traumatische gebeurtenis en het naspelen ervan door te spelen. Jonge kinderen kunnen weer gaan bedplassen, verlatingsangst hebben of zelfs vergeten hoe ze moeten praten. Adolescenten kunnen zelfdestructief gedrag vertonen en zich schuldig voelen. Omdat PTSS bij kinderen het risico op zelfmoord verhoogt, is het belangrijk om eventuele zorgen te delen met de Mercy kinderarts van uw kind.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top