Thursday Feb 03, 2022

Preventie

Ziektepreventie richt zich op de belangrijkste gezondheidsproblemen waarvan bekend is dat ze voor preventieve interventie in aanmerking komen. In de volksgezondheid is het gebruikelijk de verschillende doelstellingen – of niveaus – van preventie in te delen op een continuüm van “ziektestadia” in termen van primaire, secundaire en tertiaire preventie. Veel van deze doelstellingen hebben betrekking op benaderingen die door de gezondheidssector kunnen worden uitgevoerd. Bovendien past de volksgezondheid in sommige landen strategische en planningsvaardigheden toe om het beheer van de gezondheidszorg te verbeteren.

Componenten van volksgezondheidspreventie zijn onder meer:

Priminaire preventie: beoogt de gezondheid en het welzijn van de bevolking te bevorderen en ziekte en schade te voorkomen voordat deze zich voordoen. Het wordt gezien als een ‘stroomopwaartse benadering’ en koppelt aan gezondheidsbevorderende activiteiten, waaronder de milieudeterminanten van gezondheid.

 • Vaccinaties zijn een belangrijke functie van primaire preventie.
 • De door de WHO aanbevolen vaccinaties omvatten:
  • Kindergeneeskunde: Bacillus Calmette-Guerin (BCG), hepatitis B, polio, difterie-tetanus-pertussis (DTP), Haemophilus Influenzae type B (Hib), pneumoccocus, rotavirus, mazelen, rodehond, humaan papillomavirus (HPV).
  • Volwassenen: reisvaccinaties.
  • oudere mensen: influenza, pneumokokken.

Secundaire preventie: beoogt de progressie van ziekte te voorkomen door vroegtijdige opsporing en interventie, bijvoorbeeld:

 • De ontwikkeling van het kind en de gezondheid van de moeder: bijvoorbeeld borstvoeding, voeding en gewicht, aanvullende voeding, voedingssupplementen (bijv.b.v. vitamine A, ijzer en foliumzuur), bloeddruk, roken, infecties, ontwikkelingsmijlpalen, geestelijke gezondheid en misbruik.
 • Screening en beheer van overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, bijvoorbeeld baarmoederhalsscreening; hoge bloeddruk; tabak; alcohol; body mass index; seksueel overdraagbare ziekten; door bloed overgedragen infecties; hoge prevalentie van infecties bij bepaalde risicogroepen.

Tertiaire preventie: revalidatie, beheer en planning van de gezondheidszorg:

 • Toepassing van leiderschap en management op het gebied van de volksgezondheid met behulp van beoordeling, kosteneffectiviteit, prioritering en planning om de kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de verstrekking van gezondheidsdiensten te verbeteren.
 • Heroriëntering van gezondheidsdiensten om een grotere rol te spelen in primaire en secundaire preventie, door de levering van mensgerichte, geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorgdiensten, om de kosten te verlagen en de algemene duurzaamheid van de gezondheidsresultaten te verbeteren.
 • Bevordering van gezonde settings door gezondheidsbevorderende ziekenhuizen en gezondheidszorg om een systeembenadering te bieden ter verbetering van de gezondheid van zowel patiënten als personeel.

Om terug te gaan naar het systeemkader voor gezond beleid, klikt u hier….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top