Thursday Feb 03, 2022

Best Travel Credit Cards in India

As 2021 has arrived, you must be busy making ambitious travel plans, right? Od kosztów lotu do hotelu w twoim budżecie, możesz być googling wszystko to jak ja. Powiedz dzięki bagażowi atrakcyjnych pakietów podróżnych, podróżowanie stało się bardziej zabawą w tych dniach. I zgadnij co, to jest karta kredytowa, którą wielu używa do rezerwacji tych pakietów i cieszyć się offs, które są w ofercie. Aby uczynić to bardziej satysfakcjonującym, banki oferują karty kredytowe specjalnie zaprojektowane dla osób często podróżujących.

Załadowane z bonusowymi milami, dostępem do poczekalni, członkostwem w podróży i szeregiem wielu innych przywilejów, karty podróżnicze podwajają wygodę dla podróżnika takiego jak Ty. Oprócz tego, karty te przynoszą również znaczne oszczędności, pozwalając posiadaczom kart uzyskać lukratywne zniżki na ich wydatki. Wybrałem jedną podróżniczą kartę kredytową, a Ty? Nie! W takim razie wybierz z poniższej listy, która zawiera najlepsze karty kredytowe dla podróżników oferowane w Indiach.

Karta kredytowa

Wyceny z 11 banków | Najlepsze oferty i nagrody

×

Warunki

Akceptując nasze „Warunki i zastrzeżenia” upoważniasz WIshfin i jego stowarzyszone Banki Partnerskie do przeprowadzenia kontroli CIBIL/Experian dla Twojego profilu

Do,TransUnion CIBIL LimitedOne Indiabulls building,Unit No 1901 – 1905,19th Floor, Tower 2A-2B, Jupiter Mill compound,Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013

Sub: Grant of Consent

Dear Sirs,

W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie mi informacji kredytowej oferowanej przez CIBIL („Informacja o Kredycie Konsumenckim”) za pośrednictwem Wishfin i dostarczeniem Informacji o Kredycie Konsumenckim do Spółki, niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na poniższe:

 1. Spółka jest moim prawnie ustanowionym agentem i on / ona zgodziła się być moim agentem do celów, w tym, bez ograniczeń, do otrzymania Informacji o Kredycie Konsumenckim od TUCL w moim imieniu i wykorzystania ich w sposób zgodny z Umową zawartą między Spółką a TUCL, a Spółka udzieliła zgody na bycie powołanym do wyżej wymienionego celu.
 2. Wyrażam bezwarunkową zgodę na otrzymywanie przez Spółkę Informacji o Kredytach Konsumenckich od TUCL w moim imieniu i wykorzystywanie ich w sposób zgodny z Umową zawartą pomiędzy Spółką a TUCL, w zależności od przypadku, a Spółka wyraziła zgodę na powołanie jej w wyżej wymienionym celu. Niniejszym oświadczam i potwierdzam, że: (a) dokładnie zapoznałem się z warunkami Umowy zawartej pomiędzy Spółką a TUCL i rozumiem je; lub (b) Warunki Porozumienia w związku z wykorzystaniem Informacji o Kredycie Konsumenckim zostały uzgodnione pomiędzy mną a Spółką.
 3. Pozwalam sobie niniejszym udzielić bezwarunkowej zgody i polecić TUCL dostarczenie i/lub przekazanie moich Informacji o Kredycie Konsumenckim do Spółki w moim imieniu.
 4. Nie będę obciążał TUCL odpowiedzialnością za jakiekolwiek straty, roszczenia, zobowiązania lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z, powstałe lub w jakikolwiek sposób związane z: (a) dostarczeniem moich Informacji o Kredycie Konsumenckim do Spółki ; (b) jakimkolwiek wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem przez Spółkę zawartości, w całości lub w części, moich Informacji o Kredycie Konsumenckim , autoryzowanym lub nie; (c) jakimkolwiek naruszeniem poufności lub prywatności w związku z dostarczeniem moich Informacji o Kredycie Konsumenckim do Spółki ; (d) za jakiekolwiek wykorzystanie przez Spółkę, które jest sprzeczne z Umową zawartą pomiędzy Spółką a TUCL.
 5. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: (a) TUCL nie składał mi żadnych obietnic ani oświadczeń w celu nakłonienia mnie do przekazania moich Informacji o Kredytach Konsumenckich ani nie starał się o żadną zgodę lub upoważnienie w tym zakresie; (b) wykonanie Umowy pomiędzy TUCL a Spółką jest wyłącznie odpowiedzialnością Spółki
 6. Przyjmuję do wiadomości, że może być wymagane zapisanie mojej zgody / dostarczenie instrukcji drogą elektroniczną i we wszystkich takich przypadkach rozumiem, że klikając na przycisk „Akceptuję” poniżej, dostarczam „pisemne instrukcje” do Wishfin upoważniające Wishfin do uzyskania moich Informacji o Kredycie Konsumenckim z mojego osobistego profilu kredytowego z TransUnion CIBIL LIMITED, ]. Upoważniam Wishfin do uzyskania takich informacji wyłącznie w celu potwierdzenia mojej tożsamości i wyświetlenia mi moich Informacji o Kredycie Konsumenckim. Ponadto we wszystkich takich przypadkach „Zaznaczając to pole i klikając przycisk 'Autoryzuj’, zgadzam się na warunki i zasady, potwierdzam otrzymanie polityki prywatności TUCL i zgadzam się na jej warunki, oraz potwierdzam moje upoważnienie dla Wishfin do uzyskania moich Informacji o Kredycie Konsumenckim .
 7. Rozumiem, że w celu dostarczenia mi produktu, niniejszym upoważniam Wishfin, do uzyskania moich Informacji o Kredycie Konsumenckim od TUCL.
 8. Przesyłając ten formularz rejestracyjny, rozumiem, że dostarczam wyraźne pisemne instrukcje dla Wishfin, aby zażądać i otrzymać informacje o mnie od osób trzecich, w tym, ale nie ograniczając się do kopii mojego raportu kredytowego konsumenta i punktacji od agencji sprawozdawczości konsumenckiej, w dowolnym momencie, tak długo jak mam aktywne konto Wishfin. Ponadto upoważniam Wishfin do zachowania kopii moich informacji do użytku zgodnie z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności.
 9. UWIERDZAM, ŻE PRODUKT JEST DOSTARCZANY NA PODSTAWIE „AS-IS”, „AS AVAILABLE” I TUCL WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.
 10. Nie pozwę ani w żaden inny sposób nie przedstawię żadnego żądania lub roszczenia i nieodwołalnie, bezwarunkowo i całkowicie zwalniam, zrzekam się i na zawsze uwalniam TUCL, jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjobiorców, podmioty powiązane, następców i cesjonariuszy, wspólnie i indywidualnie (zwanych dalej „Releasee”), od wszelkich zobowiązań, roszczeń, żądań, strat, żądań, pozwów, Koszty i wydatki (w tym koszty sądowe i uzasadnione honoraria adwokackie) („Straty”), jakiekolwiek, prawne lub kapitałowe, znane lub nieznane, które kiedykolwiek miałem, teraz mam lub w przyszłości mogę mieć przeciwko Releasee w odniesieniu do przedłożenia moich Informacji o Kredytach Konsumenckich i / lub mojej decyzji, aby zapewnić TUCL L z upoważnieniem do dostarczania moich Informacji o Kredytach Konsumenckich do Wishfin . Zgadzam się bronić, zabezpieczać i chronić Releasee przed wszelkimi stratami wynikającymi z roszczeń wysuwanych przeciwko TUCL L przez strony trzecie, wynikających z i w związku z niniejszym listem.
 11. Zgadzam się, że warunki niniejszego listu potwierdzającego podlegają prawu Indii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Bombaju w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszego listu. TUCL jest uprawnione do przeniesienia swoich praw wynikających z niniejszego dokumentu na jakąkolwiek osobę trzecią bez uzyskania mojej uprzedniej pisemnej zgody.

Państwa wierni,

Nazwisko :____________________________Adres : ____________________________Data : ____________________________

Best Travel Credit Cards in India March 2021

Credit Cards Bonus. & Rewards Opłata wstępna (w ₹) Opłata roczna (w ₹)
Karta CITI PREMIERMILES Zdobądź 10,000 Bonus Miles przy pierwszym wydatku ₹1,000 w ciągu pierwszych 60 dni od daty wydania karty
Zdobądź 3,000 Bonus Miles przy odnowieniu
As applicable As applicable
Air India SBI Signature Card Zdobądź 20 000 punktów nagrody po uiszczeniu opłaty za przystąpienie
Zdobądź do 1,00,000 punktów bonusowych w ciągu roku
4999 4999
Air India SBI Platinum Card Zdobądź 5,000 punktów nagrody po uiszczeniu opłaty za przystąpienie
Zdobądź do 15 000 bonusowych punktów nagrody w ciągu roku
1499 1499
Yatra SBI Card Grab yatra.com vouchery o wartości ₹8,250
Uzyskaj roczną opłatę członkowską odwróconą na następny rok po wydaniu ₹90,000 w bieżącym roku
499 499
Etihad Guest SBI Premier Card 1,500 Etihad Guest Miles przy kwartalnych wydatkach w wysokości ₹1.5 lakhs
Annual fee to be reversed from the second year onwards on the spending of a minimum of ₹5 lakhs in a year
4999 4999
Etihad Guest SBI Card 5,000 Etihad Guest Miles przy rocznych wydatkach w wysokości ₹5 lakhs
Uzyskaj zwrot opłaty rocznej od drugiego roku, wydając minimum ₹3 lakhs w ciągu roku
Karta SBI Etihad Guest lakhs w roku 1499 1499
Jet Privilege HDFC Bank World Uzyskaj powitalną korzyść w postaci do 7,500 Bonus InterMiles. Ponadto otrzymasz kod na kupon rabatowy o wartości 750 INR na rezerwację lotów powrotnych na stronie www.intermiles.com
Get your renewal fee waived after spending ₹3 lakhs in 12 months prior to renewal
2500 2500
HDFC Superia Card Welcome benefit of 1,000 punktów nagrody
Zbierane punkty nagrody można wymienić na mile lotnicze w ponad 20 międzynarodowych liniach lotniczych lub dowolnych głównych krajowych liniach lotniczych
Jakiekolwiek zastosowanie Jakiekolwiek zastosowanie
HDFC AllMiles Ciesz się Podwójne punkty* za wszystkie wydatki na stronie ALLMILES
Wymieniaj punkty na ekscytujące prezenty z ekskluzywnego katalogu nagród
1000 1000
InterMiles ICICI Bank Sapphiro Credit Card Zdobądź 10,000 powitalny bonus InterMiles, jak również bezpłatny kod kuponu rabatowego o wartości 750 INR jako korzyść przystąpienia
Zarabiaj 5,Zdobądź 5 000 mil bonusowych InterMiles oraz bezpłatny kod kuponu o wartości 500 INR przy odnowieniu karty
5000 5000
Karta kredytowa InterMiles ICICI Rubyx Zdobądź 5 000 mil bonusowych InterMiles jako korzyść powitalną. 2500 2500
InterMiles Karta kredytowa ICICI Bank Coral Zdobądź 2 500 bonusowych InterMiles w ciągu 45 dni od uiszczenia opłaty za przystąpienie
Zdobądź 1,250 bonusowych InterMiles co roku przy odnowieniu
1250 1250
American Express Platinum Travel Credit Card Prezent powitalny w postaci 5000 punktów Milestone Bonus Membership Rewards do wymiany na vouchery IndiGo o wartości ₹4000.
Zdobądź do 20 punktów członkowskich za każde 100 pobrane z karty u partnerów programu EXTRA Membership Rewards
3500 5000
Karta kredytowa Jet Airways American Express Platinum Otrzymaj prezent powitalny w postaci 10,000 Bonus InterMiles wraz z bezpłatnym biletem Jet Airways
Zdobądź 16 InterMiles za każde ₹150 wydane na rezerwację biletów przychodowych na Jet Airways
5000 10000
Axis Bank Vistara Credit Card 1 bezpłatny bilet w klasie ekonomicznej po dołączeniu
Zdobądź 1,000 CV Points po wydaniu ₹50,000 w ciągu pierwszych 90 dni od daty wydania karty.
1500 1500
Axis Bank Vistara Infinite Credit Card Zdobądź prezent powitalny w postaci jednego bezpłatnego biletu Business Class
Zdobądź 10 000 punktów bonusowych CV Points po wydaniu ₹1,00,000 w ciągu pierwszych 60 dni od daty wydania karty
10000 10000
Axis Bank Vistara Signature Credit Card Zdobądź prezent powitalny w postaci jednego bezpłatnego biletu Premium Economy Class
Zdobądź 3,000 punktów bonusowych CV, jeśli wydasz ₹75,000 w ciągu pierwszych 90 dni od daty wydania karty
3000 3000

Uwaga – Opłaty & obejmują również 18% GST.

Karta CITI PREMIERMILES

Możesz zgromadzić 10 000 mil bonusowych po dokonaniu pierwszego wydatku w wysokości 1000 INR w ciągu 60 dni od daty wydania karty.

Striking Features at a Glance

Zdobądź 10 mil za każde 100 INR wydane na transakcje lotnicze i na ekskluzywnych stronach internetowych. Mile można przenieść do dowolnego hotelu i linii lotniczych. Należą do nich między innymi Air India, British Airways, Cathay Pacific, Etihad Airways, Jet Airways, Club Harson, Taj InnerCircle. Co więcej, możesz się zrelaksować i napić się orzeźwienia w wybranych salonach lotniskowych w całych Indiach.

Opłata roczna – Zgodnie z wymogami banku

Dlaczego powinieneś się na nią zdecydować?

Zarobione w ten sposób mile nigdy nie tracą ważności, ponieważ możesz je wymienić na loty bez dat zamknięcia. Ta karta uprawnia do skorzystania z ponad 26 000 ofert i przywilejów w zakresie podróży, hoteli, rozrywki, golfa, spa i wielu innych w Indiach i ponad 30 innych krajach. Możesz także zamienić swoje wydatki na podróże online na łatwe opcje EMI. Udogodnienie jest dostępne w ponad 2000 sklepów.

Air India SBI Signature Card

Możesz zdobyć do 1 00 000 punktów premii w ciągu roku.

Striking Features at a Glance

Zdobądź 4 punkty premii za każde wydane 100 INR. Punkty nagrody można zamienić na mile Air India Miles. 1 punkt nagrody równa się 1 mili Air India. Karta daje ci członkostwo w programie Priority Pass, pozwalając ci korzystać z udogodnień luksusowych międzynarodowych saloników na lotniskach.

Opłata roczna – 4,999 INR + 18% GST

Dlaczego powinieneś się na nią zdecydować?

Uprawnienia takie jak członkostwo w programie „frequent flyer”, dostęp do krajowych i międzynarodowych saloników, punkty nagrody za podróże i inne wydatki dodają blasku tej karcie. Oprócz oferowania korzyści podróży & przywilejów, karta jest również rozkoszą dla tych tankowania ich pojazdu na pompach benzynowych w całych Indiach. Korzystanie z tej karty do napełniania pojazdu będzie waiver off 1% opłaty paliwowej, która w przeciwnym razie miałaby zastosowanie do transakcji. Jednakże, zwolnienie jest przedmiotem zakupu paliwa o wartości 500-4,000 INR. Bezpłatne pokrycie odpowiedzialności za zagubienie karty w wysokości 1 lakh INR jest również przyciągające uwagę.

Air India SBI Platinum Card

W ciągu roku można zdobyć aż 15 000 punktów bonusowych.

Striking Features at a Glance

Zdobądź 15 punktów bonusowych za każde 100 INR wydane na rezerwację biletów Air India przez airindia.com, airindia mobile app. Punkty premiowe można zamienić na mile Air India Miles, przy czym 1 RP równa się jednej mili Air Mile. Ponadto można korzystać z bezpłatnego dostępu do poczekalni VISA w ramach programu Air India Frequent Flyer Program.

Opłata roczna – INR 1,499 + 18% GST

Dlaczego warto się na nią zdecydować?

Oferty punktów nagrody za podróże i inne wydatki to absolutna przyjemność dla posiadaczy karty. Dodatkowo, dzięki przywilejom takim jak dostęp do poczekalni i zwolnienie z opłaty paliwowej, platynowa karta zapewnia wygodę użytkowania. Ochrona karty jest również zapewniona dzięki pokryciu odpowiedzialności za utratę karty w wysokości 1 lakh INR.

Yatra SBI Card

Uzyskaj kupony Yatra.com o wartości 8 250 INR zaraz po uiszczeniu opłaty za przystąpienie.

Striking Features at a Glance

Możesz cieszyć się zniżką w wysokości 1 000 INR i 4 000 INR na rezerwacje lotów krajowych i międzynarodowych, odpowiednio. Zniżka jest jednak przedmiotem minimalnej kwoty, która ma być wydana na rezerwację biletów. Dla krajowych, minimalna transakcja musi być INR 5,000. Podczas gdy w przypadku lotów międzynarodowych, posiadacz karty musi dokonać minimalnej transakcji w wysokości 40 000 INR, aby uzyskać zniżki. Dodatkowo, ekskluzywny dostęp do saloników lotniskowych MasterCard w całych Indiach daje posiadaczom karty powód do radości.

Opłata roczna – 499 INR + 18% GST

Dlaczego warto się na nią zdecydować?

Nie tylko korzyści z podróży są atrakcyjne dzięki zniżkom na rezerwacje lotów krajowych i międzynarodowych, ale również oferty punktów nagrody za posiłki, artykuły spożywcze, rozrywkę, domy towarowe i wydatki międzynarodowe. Bezpłatne pokrycie kosztów wypadku lotniczego w wysokości 50 lakhs INR i zwolnienie z opłaty paliwowej tylko zwiększają korzyści.

Etihad Guest SBI Premier Card

Zdobądź aż 1 500 Etihad Guest Miles przy wydatkach rzędu 1.5 lakhs w kwartale.

Striking Features at a Glance

Karta daje 8% i 10% zniżki na podróże w klasie ekonomicznej i biznesowej liniami Etihad Airways. Po 31 marca 2019 r. zniżka na klasę ekonomiczną wyniesie 3%, a 10% zniżki będzie nadal obowiązywać na podróże w klasie biznes. Możesz zarobić do 6 Etihad Guest Miles na wydatkach dokonanych za pomocą karty, w tym pieniądze wydane na rezerwacje biletów w Etihad Airways, zakupy międzynarodowe itp. Przynależność do programu Priority Pass i programu Domestic Lounge pozwala cieszyć się bogactwem krajowych i międzynarodowych saloników lotniskowych.

Opłata roczna – 4 999 INR + 18% GST

Dlaczego powinieneś się na nią zdecydować?

Karta robi natychmiastowe wrażenie, oferując bezpłatny status Etihad Guest Gold tier po dokonaniu pierwszej transakcji przy jej użyciu. Dwa darmowe vouchery na WiFi przy pierwszej rezerwacji lotu to również świetny pomysł. Aby dodać do listy korzyści jest zwolnienie z opłaty rocznej od drugiego roku dalej na osiągnięcie kamienia milowego spędzić INR 5 lakhs rocznie. Bezpieczeństwo posiadaczy kart jest również brane pod uwagę, dając im bezpłatne pokrycie INR 50 lakh przeciwko zagranicznym wypadkom lotniczym, INR 1 lakh pokrycie odpowiedzialności za oszustwa, jak również bezpłatny limit zagubionego bagażu do US$ 1,000.

Karta Etihad Guest SBI

Zdobądź 5,000 Etihad Guest Miles wydając 5 lakhs INR rocznie.

Striking Features at a Glance

Atrakcyjne 8% i 10% zniżki na podróże w klasie ekonomicznej i biznesowej z Etihad Airways ekscytują zapalonych podróżników od samego początku. Pamiętaj, że zniżka na klasę ekonomiczną wyniesie 3% po 31 marca 2019 roku. Po tej dacie nadal możesz skorzystać z 10% zniżki na podróż w klasie biznes. Zbieranie mil przy rezerwacji biletów w Etihad Airways, zakupy międzynarodowe dodatkowo zwiększają oszczędności. Członkostwo w programie Priority Pass pozwala cieszyć się bogactwem międzynarodowych saloników na lotniskach.

Opłata roczna – INR 1,499 + 18% GST

Dlaczego warto się na nią zdecydować?

Prezent powitalny w postaci bezpłatnego statusu Etihad Guest Silver po pierwszej transakcji kartą, darmowy voucher Wi-Fi przy pierwszej rezerwacji lotu ładnie ustawia sprawy dla posiadacza karty. Odwrócenie opłaty za odnowienie przy minimalnych rocznych wydatkach w wysokości 3 lakhs INR, pokrycie przed wypadkami lotniczymi za granicą, odpowiedzialność za oszustwa, bezpłatny limit zagubionego bagażu dodają atrakcji.

American Express Platinum Travel Credit Card

Prezent powitalny w postaci 5000 punktów milowych premii członkowskiej czeka. Punkty te można wymienić na kupony podróżne o wartości 4000 INR.

Striking Features at a Glance

Zdobądź kupony podróżne o wartości ponad 7700 INR po wydaniu 1,9 lakh INR w ciągu roku. Ale jeśli wydasz 4 lakh INR, możesz otrzymać vouchery na podróże o wartości do 11 800 INR. Możesz nawet otrzymać voucher o wartości 10 000 INR od Taj Hotels, Resorts and Palaces.

Opłata roczna – 5 000 INR + 18% GST

Dlaczego powinieneś po nią sięgnąć?

Kamienne punkty nagrody, lukratywne vouchery podróżne, voucher od Taj Group, szeroka dostępność salonów lotniskowych sprawiają, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych kart kredytowych dla podróżnych w Indiach. Punkty są wymienialne na bony podróżne. Jednak ci, którzy nie chcą wymienić punktów na bony podróżne, mogą wybrać jedną z 600 opcji wykupu do swojej dyspozycji.

Jet Airways American Express Platinum Credit Card

Karta ta oferuje prezent powitalny w postaci 10 000 Bonus InterMiles oraz jeden bezpłatny bilet krajowy Jet Airways ze zwolnieniem z opłaty podstawowej przy pierwszym obciążeniu. 8 InterMiles w ofercie za każde 2 150 INR wydane z wyjątkiem wydatków na paliwo, ubezpieczenie, usługi komunalne i transakcje gotówkowe.

Striking Features at a Glance

Zdobądź 16 InterMiles za każde 150 INR wydane na rezerwację biletów przychodowych na oficjalnej stronie www.intermiles.com i nie tylko InterMiles, które zdobędziesz używając tej karty, możesz również uzyskać członkostwo Priority Pass, umożliwiające bezpłatne wizyty w 13 krajowych salonach lotniskowych w 11 indyjskich miastach. Plus, complimentary iPrefer Elite Tier członkostwo z preferowanych hoteli & kurortów zrobić to ekscytujące podróży karty kredytowej. Poza tym, karta daje przywilej dedykowanej odprawy i zwolnienie z nadbagażu 5 kg na lotach Jet Airways w Indiach. Dedykowana usługa konsjerża 24X7 jest również doskonałym dodatkiem do długiej listy przywilejów.

Opłata roczna – INR 10,000 + 18% GST

Dlaczego powinieneś po nią sięgnąć?

Karta jest doskonałym towarzyszem dla podróżujących z bagażem ofert takich jak członkostwo Air Miles Priority Pass, dostęp do saloniku, zwolnienie z nadbagażu, usługa konsjerża, itp. Dodatkowo, dostępność InterMiles przy wydatkach z karty czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną.

Jet Privilege HDFC Bank World

Zdobądź powitalną korzyść w postaci do 7 500 bonusowych InterMiles i kuponu z kodem rabatowym o wartości 750 INR na loty powrotne zarezerwowane przez www.intermiles.com. Zdobądź jeden 1 punkt Inter Tier za każde wydane 2 lakh INR.

Striking Features at a Glance

Opłata roczna zostaje zniesiona, jeśli wydasz 3 lakh INR w ciągu 12 miesięcy przed odnowieniem. Możesz zdobyć 6 InterMiles za każde 150 INR wydane na wydatki detaliczne za pomocą tej karty. Zdobądź 12 InterMiles za każde 150 wydane na rezerwację lotów przez www.intermiles.com. Bezpłatny dostęp do krajowych i międzynarodowych poczekalni, wraz z dedykowaną odprawą i limitem bagażu to dodatkowa przyjemność dla podróżujących.

Opłata roczna – INR 2,500 + 18% GST

Dlaczego powinieneś po nią sięgnąć?

Dostępność InterMiles przy detalicznych & wydatkach na podróże, w połączeniu z dostępem do poczekalni na obu krajowych & międzynarodowych lotniskach sprawiają, że karta ta znajduje się na liście najlepszych kart kredytowych dla podróżnych w Indiach. InterMiles zarobione są ważne przez przedłużony okres 5 lat, w przeciwieństwie do wielu kart posiadających ważność przez 2 lata od daty akumulacji.

HDFC Superia Card

Zdobądź 1,000 punktów nagrody zarówno w momencie dołączenia jak i odnowienia.

Striking Features at a Glance

Możesz zapisać się na członkostwo KrisFlyer rejestrując szczegóły na stronie internetowej programu dla często podróżujących pasażerów. Z tego członkostwa, można wymienić punkty nagrody zarobione na podróży i innych wydatków w ponad 20 międzynarodowych linii lotniczych. Punkty można również wymienić na mile lotnicze w krajowych liniach lotniczych, takich jak Jet Airways, Air India itp. Można je również wymienić na Bony Lotnicze innych głównych krajowych linii lotniczych.

Opłata Roczna – Jak Obowiązuje w Banku

Dlaczego warto się na nią zdecydować?

Karta trafia w gusta podróżników, oferując im punkty premiowe w momencie przystąpienia oraz odnowienia, oprócz szerokiej gamy atrakcyjnych opcji realizacji nagród. Oprócz korzyści związanych z podróżowaniem, karta oferuje również 50% więcej punktów premiowych za posiłki oraz zwolnienie z opłaty za transakcje paliwowe. Aby uzyskać zwolnienie z opłaty, kwota transakcji musi wynosić co najmniej 400 INR. Ponadto, zwolnienie z opłaty członkowskiej w pierwszym roku po wydaniu 15 000 INR w ciągu pierwszych 90 dni od daty założenia karty sprawia, że karta znajduje się wśród najlepszych kart podróżniczych w Indiach.

AllMiles

Kumuluj 3 punkty nagrody za każde 150 INR wydane przy użyciu karty. Punkty te mogą być wymienione na Air Miles, jak również na ekscytujące prezenty z ekskluzywnego katalogu.

Striking Features at a Glance

Karta nie tylko oferuje ekscytujące punkty nagrody, ale również daje możliwość uzyskania zwrotu opłaty członkowskiej za pierwszy rok. Aby to zrobić, musisz wydać 15 000 INR w ciągu pierwszych 90 dni od daty założenia karty. Jeśli pójdziesz do przodu i wydasz 1 lakh INR w ciągu roku, możesz nawet uzyskać zwolnienie z opłaty rocznej na następny rok.

Opłata roczna – 1,000 INR + 18% GST

Dlaczego powinieneś po nią sięgnąć?

Ekscytujące oferty punktów nagrody, zwolnienie z opłaty paliwowej po dokonaniu minimalnej transakcji w wysokości 400 INR, zwolnienie z opłaty rocznej po spełnieniu określonych limitów wydatków, itp. Przede wszystkim, masz zerową odpowiedzialność za utratę karty, jeśli natychmiast zgłosisz incydent do centrum obsługi klienta 24×7 w przypadku utraty karty. Tak więc, można uzyskać ochronę finansową przed wszelkimi oszukańczymi transakcjami, które mogą mieć miejsce, gdy karta zostanie utracona.

Karta kredytowa InterMiles ICICI Bank Sapphiro

10 000 bonusowych InterMiles i bezpłatny kod rabatowy o wartości 750 INR przy dołączeniu.

Striking Features at a Glance

Nie tylko przy dołączeniu, możesz zdobyć bonus InterMiles i bezpłatny kod rabatowy o wartości 500 INR nawet przy odnowieniu. Aż 5,000 bonusowych InterMiles może być zarobione przy odnowieniu. Każde wydane 100 INR da Ci 7 InterMiles. Co więcej, karta oferuje bezpłatny dostęp do saloników, sesje golfowe, bilety do kina, zniżki na posiłki i wiele innych atrakcji, które Cię zainteresują.

Opłata roczna – 5000 INR + 18% GST

Dlaczego warto się na nią zdecydować?

Karta daje Ci bezpłatne członkostwo w DragonPass, umożliwiając Ci relaks w ponad 450 komfortowych i luksusowych salonikach na lotniskach znajdujących się w ponad 100 krajach na całym świecie. Dodatkowo przysługuje bezpłatny limit bagażu w wysokości 5 kg dla podróżujących klasą ekonomiczną i 10 kg dla podróżujących klasą Premiere. Mile InterMiles, które zdobywa się podczas spędzania czasu, można wymienić na przeloty na stronie www.intermiles.com. InterMiles można również wykorzystać do podwyższenia klasy lotu z ekonomicznej do premierowej lub z premierowej do pierwszej klasy.

Karta kredytowa InterMiles ICICI Rubyx

Zdobądź 5 000 bonusowych InterMiles oraz bezpłatny kod rabatowy o wartości 500 INR w momencie przystąpienia do programu. Po odnowieniu karty można uzyskać 2 500 InterMiles wraz z dodatkowym kodem rabatowym o wartości 250 INR.

Striking Features at a Glance

Zdobądź 5 000 i 2 500 InterMiles w momencie przystąpienia i odnowienia, odpowiednio, wraz z bezpłatnym kodem rabatowym przy każdej z tych dwóch okazji.

Opłata roczna – INR 2,500 + 18% GST

Dlaczego powinieneś się na nią zdecydować?

Bonus InterMiles przy dołączeniu i odnowieniu, wraz ze zniżką na taryfę podstawową na wszystkie loty krajowe i międzynarodowe, przyczyniają się do zachwytu podróżnych używających tej karty do podróżowania po miejscach docelowych. Dodatkowym atutem jest możliwość odkupienia InterMiles za rezerwację na stronie www.airmiles.com.

Karta kredytowa InterMiles ICICI Bank Coral

Zdobądź członkostwo w Programie InterMiles wraz z 2 500 bonusowymi InterMiles w ciągu 45 dni od uiszczenia opłaty za przystąpienie. Ponadto, otrzymaj 1 250 bonusowych InterMiles każdego roku przy odnowieniu karty.

Striking Features at a Glance

Oprócz zdobywania InterMiles przy przystąpieniu i odnowieniu karty, daje ona możliwość zdobycia nieograniczonej ilości InterMiles za dokonane wydatki. Mile przyśpieszają podczas rezerwacji biletów na stronie www.intermiles.com. Oprócz tego możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych saloników na lotniskach w Indiach.

Opłata roczna – 1 250 INR + 18% GST

Dlaczego powinieneś się na nią zdecydować?

Nie tylko zarabiasz InterMiles na wydatkach związanych z podróżą i uzyskujesz dostęp do saloników na lotniskach, ale także stajesz się beneficjentem wielu innych przywilejów dzięki tej karcie. Możesz otrzymać kartę VIP, aby uzyskać dodatkowe 10% oszczędności na zakupach w każdym z dziewięciu luksusowych centrów handlowych Chic Outlet. 15% zniżki można uzyskać na przejazdy Shopping Express, luksusowym autokarem kursującym bezpośrednio z głównych centrów miast do danej wioski. Pośpiesz się, ponieważ oferta jest ważna do 30 czerwca 2018 r.

Karta kredytowa Axis Bank Vistara

Zdobądź 1 000 punktów bonusowych CV po wydaniu 50 000 INR w ciągu pierwszych 90 dni od daty wydania karty.

Striking Features at a Glance

Na samym początku otrzymujesz bezpłatny bilet w klasie ekonomicznej jako prezent powitalny. Możesz zarobić 2 punkty CV za każde wydane 200 INR i wymienić je na loty i ulepszenia. Bezpłatny dostęp do poczekalni na wybranych indyjskich lotniskach jest dodatkiem do ekscytujących ofert podróży, które można uzyskać za pomocą tej karty. Możesz nawet cieszyć się 15% zniżką podczas posiłków w partnerskich restauracjach w Indiach.

Opłata roczna – 1500 INR + 18% GST

Dlaczego warto po nią sięgnąć?

Od gromadzenia punktów CV do korzystania z usług saloników na lotniskach, karta jest sprzymierzeńcem zapalonego podróżnika. Poza przywilejami związanymi z podróżowaniem, karta ma jedną unikalną ofertę, która Cię zachwyci. Co to jest, zapytasz, prawda? Zanim to zrobisz, pozwól, że zadam Ci jedno pytanie, czy lubisz eksperymenty w życiu? Jeśli tak, to musisz mieć tę kartę. Możesz zostać szefem kuchni na jeden dzień w restauracji lub zrelaksować się na jachcie, a nawet cieszyć się Nadzwyczajnymi Weekendami używając tej karty. Oferta weekendowa pozwala na jazdę na rowerze w Ghati Subramanya, przejażdżkę luksusowym samochodem po New Delhi – Gra lub symulację lotu Boeingiem 737 w Bombaju, wśród wielu innych przyjemnych doświadczeń.

Axis Bank Vistara Infinite Credit Card

Zdobądź 10 000 punktów bonusowych CV Points, gdy wydasz 1 lakh INR w ciągu pierwszych 90 dni od daty wydania karty.

Striking Features at a Glance

Prezent powitalny składający się z bezpłatnego biletu Business Class wita Cię na początku. Bilet jest również dostępny po osiągnięciu różnych wydatków milowych w ciągu roku. Jeden bilet Business Class jest dostępny dla każdego wydatku INR 2,50,000, INR 5,00,000 i INR 7,50,000 w roku. Członkostwo Club Vistara Gold daje przywilej priorytetowej odprawy, bezpłatny dostęp do saloniku, priorytetowe nadawanie bagażu, nadmiar bagażu, itp. Oprócz korzyści związanych z podróżami, sesje golfowe w malowniczych miejscach, 15% zniżki na posiłki w restauracjach partnerskich w Indiach dodają przywilejów i oszczędności.

Opłata roczna – INR 10,000 + 18% GST

Dlaczego powinieneś się na nią zdecydować?

Jeśli jesteś osobą często podróżującą samolotem i odbywasz liczne podróże w ciągu roku, ta karta jest dla Ciebie. Wydatki dokonane za pośrednictwem karty nie tylko dają Ci wygodę podróży w Klasie Biznes, ale także pozwalają cieszyć się sesjami golfowymi na trawie, zostać szefem kuchni w restauracji, zrelaksować się na jachcie, a nawet uprawniają Cię do bycia częścią oferty Nadzwyczajnych Weekendów.

Karta kredytowa Axis Bank Vistara Signature

Skumuluj 3 000 bonusowych Punktów CV po wydaniu 75 000 INR w ciągu pierwszych 90 dni od daty wydania karty.

Wybitne cechy w skrócie

Uzyskaj prezent powitalny w postaci bezpłatnego biletu Premium Economy, który jest również dostępny po wydaniu 1,50,000 INR, 3,00,000 INR i 4,00,000 INR w ciągu roku. Każdy INR 200 wydać fetches Ci 4 CV Points, które mogą być wymienione na loty i modernizacje klasy. Bezpłatne członkostwo w Club Vistara Gold uprawnia do przywilejów takich jak priorytetowa odprawa, dodatkowy limit bagażu, itp.

Opłata roczna – INR 3,000 + 18% GST

Dlaczego powinieneś to zrobić?

Bilet ekonomiczny premium, akumulacja punktów CV, ich wymiana na loty i podwyższenia klasy dodają wygody, którą chciałbyś się cieszyć. Dalsze dodanie do wygody jest priorytet odprawy i dodatkowy limit bagażu, które pochodzą z complimentary Club Vistara Gold Membership. I nie zapomnij o sesjach golfowych, relaksie na jachcie i krótkich wycieczkach w weekendy, które prawdopodobnie będziesz miał z tą kartą. Wszystko to i więcej sprawia, że związek z tą kartą jest naprawdę niezapomniany.

Uwaga: Ze względu na tymczasowe zawieszenie operacji lotniczych Jet Airways, wszystkie korzyści Jet Airways są obecnie dostępne na Jet Airways Platinum American Express Credit.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to Top