Thursday Feb 03, 2022

Marzec jest Miesiącem Świadomości Porażenia Mózgowego

Od ponad trzech dekad Brain Injury Association of America (BIAA) z dumą przewodzi narodowi w obserwowaniu Miesiąca Świadomości Porażenia Mózgowego poprzez prowadzenie angażującej kampanii świadomości publicznej w marcu każdego roku.

Tematem kampanii na lata 2018 do 2020 jest Change Your Mind.

Kampania świadomości publicznej #ChangeYourMind zapewnia platformę do edukacji ogółu społeczeństwa na temat częstości występowania urazów mózgu oraz potrzeb osób z urazami mózgu i ich rodzin. Osoby, które przyłączają się do nas, aby pomóc zwiększyć świadomość w kampanii #ChangeYourMind są niezbędne do:

 • De-stygmatyzacji urazu mózgu poprzez zasięg w społeczności osób z urazem mózgu
 • Wzmocnienia osób, które przeżyły uraz mózgu i ich opiekunów
 • Promocji wielu rodzajów wsparcia, które są dostępne dla osób żyjących z urazem mózgu

Co mogę zrobić dla kampanii #ChangeYourMind?

 1. Odwiedź stronę internetową kampanii
  biausa.org/ChangeYourMind
 2. Connect & Engage on Social Media
  Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram
 3. Download the #ChangeYourMind Stamp
  Color | Black & White | White
 4. Share Posters, Flyers & Ads
  View #ChangeYourMind Collateral
 5. Add Facebook Profile Frame
  Update Facebook Profile
 6. Read & Share Your Personal Story
  Share Your Story
 7. Buy #ChangeYourMind Apparel
  Shop Now

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to Top