Thursday Feb 03, 2022

Notatki o dynastii

Rzymski okres królów macedońskich i Ptolemeuszy oznaczał koniec niezależnego panowania w Egipcie. Ze stolicą w Aleksandrii, dynastia Ptolemeuszy rządziła do czasu, gdy Rzym ostatecznie przejął kontrolę. Po tym wydarzeniu Egipt stał się częścią Imperium Rzymskiego.

Egipt stał się konsularną prowincją Rzymu, zarządzaną w imieniu rzymskiego cesarza przez sukcesję cesarskich prefektów. Władcy ci byli mianowani przez cesarza i podlegali mu bezpośrednio – z pominięciem rzymskiego senatu. W większości egipskiej sztuki, religii i posągów rzymski cesarz przyjął tradycyjną rolę faraona.

Dynastie
Dynastia ptolemejska Ptolemeusz I Soter
Ptolemeusz II Filadelf
Ptolemeusz III Euergeter
Ptolemeusz IV Filopater
Ptolemeusz V Epifanes
Kleopatra I
Ptolemeusz Eupator
Ptolemeusz VI Filometor
Kleopatra II
Ptolemeusz VII Neos Philpator
Ptolemeusz VIII Euergetes II
Kleopatra III & Ptolemeusz IX Soter II
Kleopatra III & Ptolemeusz X Aleksander
Kleopatra Berenice
Ptolemeusz XI Aleksander
Ptolemeusz XII Neos Dionizos
Berenice IV
Kleopatra VII
Kleopatra VII & Ptolemeusz XIII
Kleopatra VII & Ptolemeusz XIV
Ptolemeusz XV Cezarion
Romowie

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to Top