Thursday Feb 03, 2022

Osmoles, osmolality i ciśnienie osmotyczne: wyjaśnienie zagadki stężenia roztworu

Pielęgniarki są rutynowo zaangażowane w zbieranie i badanie moczu i osocza, dializy, podawanie płynów dożylnych i leczenie zaburzeń osmolarnych, z których wszystkie wymagają zrozumienia stężenia roztworu. W tym artykule omówiono różne sposoby podawania stężenia roztworów, czym się one różnią i dlaczego różne sposoby wyrażania stężenia są przydatne w fizjologii człowieka. Wyjaśniono również podobieństwa i różnice pomiędzy terminami używanymi do opisu stężenia roztworu: toniczność, stężenie procentowe, gęstość, ciężar właściwy, molarność, osmolarność, osmolalność i ciśnienie osmotyczne. Terminy osmolarność, osmolalność i ciśnienie osmotyczne pojawiają się rutynowo w podręcznikach używanych na kursach licencjackich pielęgniarstwa, ale często są używane niepoprawnie jako synonimy. Omówiono przydatność i właściwy kontekst stosowania tych różnych sposobów wyrażania stężenia roztworu. Osmolalność (lub osmolarność) powinna być używana zamiast ciśnienia osmotycznego do opisu ruchu wody między przedziałami, podczas gdy użycie ciśnienia osmotycznego powinno być zarezerwowane dla sytuacji, w których filtracja i osmoza działają razem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to Top