Rotigotin transdermal plaster: En gennemgang af Parkinsons sygdom

Rotigotin (Neupro®), en ikke-ergolinisk dopaminagonist (DA), administreres en gang dagligt via et transdermalt plaster (TP), der afgiver lægemidlet over en 24-timers periode. I EU er rotigotin TP godkendt som monoterapi til behandling af tidlig Parkinsons sygdom (PD) og som kombinationsbehandling med levodopa i hele sygdomsforløbet. Det er også godkendt til behandling af PD i en lang række andre lande, herunder Australien, USA, Kina og Japan. Rotigotin TP forbedrede effektivt den motoriske og generelle funktion i kliniske forsøg hos kaukasiske og asiatiske patienter med tidlig PD (som monoterapi) eller fremskreden PD (i kombination med levodopa); behandlingsfordelene syntes at blive opretholdt i åbne forlængelser, der fulgte patienterne i op til 6 år. Rotigotin TP var ikke konsekvent ikke ringere end ropinirol og pramipexol i undersøgelser, der inkluderede disse orale ikke-ergolinske DA’er som aktive komparatorer. Rotigotin TP forbedrede på forskellig vis nogle ikke-motoriske symptomer på PD, især søvnforstyrrelser og sundhedsrelateret livskvalitet (HRQOL), baseret på resultater fra individuelle undersøgelser og/eller en metaanalyse. Rotigotin TP blev generelt godt tolereret med en bivirkningsprofil, der var kendetegnet ved bivirkninger, der er typiske for dopaminerge stimulering og transdermal plasteranvendelse. Rotigotin TP har været tilgængeligt i mere end et årti og er en veletableret DA-formulering, der anvendes én gang dagligt til kort- og langtidsbehandling af PD. Den tilbyder et praktisk alternativ, når ikke-oral administration af medicin foretrækkes, og kan være særlig nyttig hos patienter med gastrointestinale forstyrrelser, der reducerer egnetheden af oral medicinering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to Top