Thursday Feb 03, 2022

Blogg – GCE Destin

Flimrande lampor påminner om bilder från skräckfilmer, men vissa människor råkar ut för dem regelbundet. Om du lever med flimrande ljus vet du att det är mer än en liten olägenhet. Elektricitet håller våra hem bekväma och säkra, men problem med vår elektricitet äventyrar detta. Förutom att vara irriterande kan flimrande ljus vara ett tecken på ett större problem som kan kosta dig pengar och eventuellt ditt liv. Enligt Electrical Safety Foundation International står elbränder i hemmet för 1,3 miljarder dollar i egendomsskador och nästan 500 dödsfall varje år. För din säkerhets skull ska du aldrig försöka göra själv stora elproblem. Om du har fått nog av dina flimrande lampor, kolla in dessa fyra orsaker till att dina lampor kan flimra och ring ett lokalt elbolag så snart som möjligt.

Lösa anslutningar

Lösa anslutningar är en vanlig orsak till flimrande lampor och elbränder. Elektriska anslutningar måste vara så täta som möjligt för att undvika att skapa motstånd. Motstånd, även om det är lågt, kan överhetta anslutningar eller eventuella omgivande ledningar, och överhettning kan starta en brand om den är placerad i närheten av brännbara material. Lösa anslutningar gäller inte bara ledningar. En lös anslutning kan innebära en lös terminal på en enhet eller en lös anslutning till strömbrytaren. Om du tror att du har lösa anslutningar ska du ringa ett erfaret elföretag som kan komma och utvärdera ditt hem.

Lös glödlampa

Om dina lampor flimrar ska du kontrollera om glödlampan sitter fast. Glödlampor som inte är helt säkrade i sina socklar får inkonsekvent ström, vilket resulterar i inkonsekvent belysning. Att dra åt lösa glödlampor är det enklaste sättet att åtgärda flimrande lampor och kan göras utan hjälp. Innan du försöker dra åt en glödlampa ska du se till att släcka lampan och ge den tid att svalna.

Spänningsvariationer

Ljus som flimrar när en stor apparat sätts på kan vara ett tecken på spänningsvariationer. De flesta hem har cirka 200 ampere för huvudströmmen, och apparater som drar en stor ström när de sätts på kan momentant orsaka flimmer. Om du märker att dina lampor alltid flimrar när du använder stora apparater ska du ringa ett elbolag för att se till att dina apparater är kopplade för maximal strömstyrka.

Typ av ljus

Ditt flimrande ljus kan vara normalt. Fluorescerande lampor använder ofta ett induktivt förkopplingsdon för att styra mängden ström i glödlampan. Ett avbrott i strömmen som går genom glödlampan kan få den att flimra. Att byta ut din lysrörslampa mot en glödlampa eller LED-lampa kan lösa problemet.

Flimrande lampor kan orsakas av mindre problem eller allvarliga elektriska problem. Felaktigt elarbete är inte bara irriterande utan också farligt. Elbränder i hemmet kan kosta dig både ditt hem och ditt liv. Om dina flimrande lampor beror på ett allvarligt problem ska du inte försöka reparera det själv. Elarbeten kan vara livsfarliga om de inte utförs på rätt sätt. Ett professionellt elbolag, som Gulf Coast Electric Cooperative, kommer att kunna utvärdera och reparera ditt hems elektricitet på ett så säkert sätt som möjligt.

Kontakta Gulf Coast Electric för alla dina elreparationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top