Thursday Feb 03, 2022

Co-infektioner av borrelia

Co-infektioner kan ha en negativ inverkan på överföringen och utvecklingen av borrelia, vilket kan vara viktigt för att diagnostisera och behandla borrelia och andra fästingburna sjukdomar. NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Disease) fortsätter att arbeta för att bättre förstå effekterna av saminfektioner av borrelia.

Forskare har identifierat mer än ett dussin fästingburna sjukdomar enbart i USA, och nya upptäcks fortfarande. En fästing kan bära på mer än en sjukdom, vilket gör att vissa människor kan få mer än en saminfektion från ett enda fästingbett! Symtomen på dessa borreliainfektioner är ofta ospecifika – t.ex. feber eller huvudvärk – vilket försvårar diagnosen och de nödvändiga behandlingarna kan vara olika beroende på den verkliga orsaken till infektionen.

Erfarna läkare kan skilja mellan var och en av borreliainfektionerna och beställa lämpliga tester och behandlingar för att bekräfta diagnosen på ett korrekt sätt. Ibland börjar de misstänka en saminfektion när patienten inte svarar bra på behandlingen och det blir uppenbart att något annat orsakar symptomen. Saminfektioner med borrelia ger i allmänhet en allvarligare sjukdom, fler symtom och en längre återhämtningsperiod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top