Thursday Feb 03, 2022

Får du åka med i baksätet på en lastbil eller ett bogserat fordon?

Följande fråga ställdes till John Roska, en advokat/skribent vars veckokrönika ”The Law Q&A” publicerades i Champaign News Gazette.

Fråga

Är det lagligt att åka med i baksätet på en pickup eller i en släpvagn som bogseras?

Svar

Inte egentligen. Du får åka bak i en pickup, men bara om du spänner fast dig. Och du kan inte åka med i något som bogseras – om det inte sker i låg hastighet eller i en nödsituation.

Vissa stater har särskilda lagar som begränsar passagerare i lastbilars sängar. Illinois har inte det.

Men i Illinois Vehicle Code står det att ”varje förare och passagerare i ett motorfordon som körs på en gata eller motorväg i denna stat ska bära ett ordentligt justerat och fastsatt säkerhetsbälte”. Inget av de många undantagen som undantar användningen av säkerhetsbälten gäller för passagerare i en lastbilssäng.

För att vara lagligt måste alltså passagerare i lastbilssängar vara ordentligt bältade. För yngre passagerare skulle det innebära ordentliga säten eller boosters. Dessa krav skulle gälla både för öppna lastbilsbäddar och för lastbilsbäddar som är inneslutna med ett lock, en topp eller ett husvagnshölje.

I praktiken gör kravet på säkerhetsbälten det svårt att åka lagligt i en lastbilsbädd.

För ”åkande i bogserade fordon” har vi nu en särskild lag. Den säger att man inte får ”befinna sig i en släpvagn, en påhängsvagn, en jordbruksvagn eller något annat fordon medan det bogseras på en allmän väg”. Så generellt sett kan man inte åka i ett fordon som bogseras.

Det finns sedan tre undantag – två för långsamt bogserade fordon. Om föraren inte överskrider 15 mph kan vem som helst, oavsett ålder, bli bogserad ”i samband med en parad, jordbruksrelaterad verksamhet eller liknande verksamhet”. Om passageraren är minst 18 år och hastigheten inte överstiger 15 mph kan de åka med i ett bogserat fordon när som helst och av vilken anledning som helst.

Det tredje undantaget tillåter passagerare i bogserade fordon ”för att undvika ett överhängande hot mot en persons säkerhet på grund av extrema väderförhållanden eller en annan nödsituation”. Detta är förmodligen avsett att undvika att passagerarna blir strandsatta vid sidan av vägen när deras bil bogseras efter ett haveri.

Det går att hävda att åtminstone lagligt bogserade passagerare fortfarande måste spänna fast sig – även på en paradvagn.

The Insurance Institute for Highway Safety noterar: ”Lastbilarnas sängar är konstruerade för att transportera last, inte människor, och är inte konstruerade för att ge skydd vid en krock.” De varnar också för att ”barn och vuxna lätt kan slungas ut från lastutrymmen vid relativt låga hastigheter till följd av en skarp sväng för att undvika ett hinder eller en krock.”

Då Illinois kräver säkerhetsbälten för alla passagerare skyddar de som befinner sig i lastbilsbäddar från att slungas ut. Annars får de 25 dollar i böter. Det är det högsta bötesbeloppet för att inte spänna fast sig.

Indiana verkar kräva att alla passagerare ska spänna fast sig, så det skulle vara lika svårt att åka i en lastbilssäng där. Missouri kräver dock bara att passagerare i framsätet ska vara fastspända, och tillåter uttryckligen att man åker i en lastbilsbädd om man är minst 18 år gammal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top