Thursday Feb 03, 2022

Förstå genetik

Nya egenskaper

Ett sätt som nya egenskaper kan uppstå i en population är genom en DNA-förändring som förs vidare till nästa generation. Det finns många sätt att generera dessa mutationer.

Ibland gör en cell ett misstag när den kopierar sitt DNA eller så skadas DNA av kemikalier, strålning eller något annat medel. Om felet finns i ett ägg eller en spermie (eller en cell som kommer att bli ett ägg eller en spermie) kan det föras vidare.

Föreställ dig att detta fel finns i TYRP1-genen. Det ändrar ett C till ett T i en viss position och detta resulterar i att en person får blont hår. Vi har nu vår blonda förfader.

Detta är förmodligen vad som hände på Salomonöarna. Någon utvecklade denna DNA-förändring och förde den vidare till sina barn.

Nu har vi naturligtvis en person och några få ättlingar som har denna skillnad som leder till blont hår. Och eftersom egenskapen är recessiv kommer det att ta några generationer innan det blonda håret syns. Men även då har vi bara några få personer med den genetiska skillnaden.

Något måste ha hänt för att det skulle bli så vanligt i befolkningen på Salomonöarna. Detta något kan bero på någon fördel med att ha blont hår eller enkel tur.

Om blont hår hade en fördel skulle blonda få fler barn än mörkhåriga personer. Med tiden skulle deras antal öka.

Alternativt kan det vara så att en av öarnas grundare råkade ha den blonda mutationen. Eller så inträffade någon katastrof där det bara fanns ett fåtal överlevande, varav en av dem råkade ha mutationen. När ön återbefolkades av dessa överlevande skulle blondiner vara mycket vanligare än före katastrofen. I båda fallen skulle blondiner utgöra en betydande del av befolkningen även utan en fördel.

Så där har du det. Alla blondiner delar inte samma blonda förfader. Blont hår har dykt upp vid olika tidpunkter och på olika sätt.

Av dr Barry Starr, Stanford University

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top