Thursday Feb 03, 2022

John Snow (1813 – 1858)

John Snow ©Snow var en brittisk läkare som anses vara en av epidemiologins grundare för sitt arbete med att identifiera källan till ett kolerautbrott 1854.

John Snow föddes i en arbetarfamilj den 15 mars 1813 i York och när han var 14 år gammal kom han i lära hos en kirurg. År 1836 flyttade han till London för att påbörja sin formella läkarutbildning. Han blev medlem av Royal College of Surgeons 1838, tog examen vid University of London 1844 och upptogs i Royal College of Physicians 1850.

På den tiden antog man att kolera var luftburet. Snow accepterade dock inte denna ”miasma”-teori (dålig luft) och hävdade att det i själva verket kom in i kroppen genom munnen. Han publicerade sina idéer i en uppsats ”On the Mode of Communication of Cholera” 1849. Några år senare kunde Snow bevisa sin teori under dramatiska omständigheter. I augusti 1854 inträffade ett kolerautbrott i Soho. Efter noggranna undersökningar, bland annat genom att kartlägga fall av kolera på en karta över området, kunde Snow identifiera en vattenpump på Broad (numera Broadwick) Street som källan till sjukdomen. Han lät ta bort pumpens handtag och kolerafallen började omedelbart minska. Snows ”bakterieteori” om sjukdomar var dock inte allmänt accepterad förrän på 1860-talet.

Snow var också en pionjär inom narkosområdet. Genom att testa effekterna av kontrollerade doser av eter och kloroform på djur och människor gjorde han dessa läkemedel säkrare och effektivare. I april 1853 var han ansvarig för att ge kloroform till drottning Victoria vid födelsen av hennes son Leopold, och utförde samma uppgift i april 1857 när hennes dotter Beatrice föddes.

Snow dog av en stroke den 16 juni 1858.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top