Thursday Feb 03, 2022

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Vad är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?

Outsatthet för traumatiska och livshotande händelser, t.ex. militärstrider, naturkatastrofer, olyckor och allvarliga sjukdomar, kan utlösa PTSD – en ångeststörning som får bestående effekter om den inte behandlas.

Personer med PTSD lever med intensiv rädsla och stress långt efter att traumat är över. De återupplever händelsen genom flashbacks och mardrömmar, vilket leder till att de inte kan knyta an och undviker människor och saker som påminner dem om viktiga aspekter av händelsen. Som ett resultat av detta utvecklas negativa tankar och beteenden som stör deras liv och som inte avtar med tiden.

Med professionell hjälp kan personer med PTSD lära sig att hantera sina symtom och leva produktiva liv. På Mercy erbjuder våra experter på beteendehälsa utbildning, rådgivning och medmänsklig vård för dem som lider av PTSD.

PTSD Orsaker & Riskfaktorer

PTSD förekommer hos människor i alla åldrar. Riskfaktorer som förknippas med sjukdomen är bland annat att utsättas för traumatiska händelser och att sakna det sociala stöd som behövs för att utveckla motståndskraft. Även om vi ofta förknippar PTSD med militärtjänstgöring kan många livserfarenheter orsaka störningen.

Emotionellt missbruk & PTSD

Båda könen är mottagliga för emotionellt missbruk, särskilt i intima relationer. Missbrukare försöker skrämma, kontrollera och isolera sina offer, vilket orsakar psykologiska skador som kan leda till PTSD.

Kvinnotrauma & PTSD

När barn utsätts för upprepade övergrepp och trauman kan de utveckla PTSD. Störningen påverkar deras hjärnutveckling, språkkunskaper, tänkande och självkänsla negativt.

Single-Incident Trauma & PTSD

Enskilda händelser som bilolyckor, bränder, översvämningar och fysiska övergrepp kan vara så traumatiska att de leder till PTSD. Dessa trauman från enstaka händelser kan också inträffa i stridssituationer.

Våld i hemmet & PTSD

Långvariga cykler av fysisk och känslomässig misshandel förekommer vid våld i hemmet. Och eftersom kvinnor löper större risk att drabbas av både sexuellt våld och våld i hemmet har de mer än dubbelt så stor sannolikhet som män att utveckla PTSD (10 % sannolikhet för kvinnor och 4 % för män).

Effekter av PTSD

PTSD kan ha långvariga effekter på din psykiska och fysiska hälsa, dina relationer och ditt arbetsliv. Fysiska och känslomässiga effekter av PTSD inkluderar:

  • Hjärnans struktur och funktion – Forskning visar att det område i hjärnan som kontrollerar rädsla och känslor (amygdala) är mer aktivt hos personer med PTSD, medan den del som kontrollerar minnet (hippocampus) är mindre.
  • Kroppssmärta – Frekventa och kroniska kroppssmärtor (särskilt ryggsmärta) är vanliga vid PTSD. Den kan orsakas av traumatiska händelser som olyckor eller helt enkelt av den ökade stress och muskelspänning som följer med PTSD.
  • Sociala och relationella utmaningar – Personer med PTSD har svårt att känna och uttrycka känslor, vilket kan leda till äktenskaplig stress och problem i andra sociala relationer.

PTSD-symtom

PTSD-symtomen börjar vanligtvis inom tre månader efter en traumatisk händelse, men de kan dyka upp senare. För att anses vara PTSD måste symtomen pågå längre än en månad och vara tillräckligt allvarliga för att störa ditt dagliga liv. Typer av symtom som vanligtvis ses vid PTSD är följande.

Reflektering

Frekvent återuppleva traumat genom mardrömmar, flashbacks, panikattacker eller andra psykiska besvär.

Undervikande och bedövning

Undervikande av personer och aktiviteter som påminner om traumat, och undvikande av psykisk smärta genom att koppla bort känslomässigt.

Hyperarousal

Kontinuerligt känna sig ”på sin vakt” för fara, vilket resulterar i sömnproblem, irritabilitet, bristande koncentration och en förhöjd skräckreflex.

Kognitiva förändringar och humörförändringar

Svårigheter att minnas delar av traumat, negativa tankemönster och känslor samt minskat intresse för roliga aktiviteter.

Tala med din Mercy-läkare om du upplever något av dessa symptom efter en traumatisk händelse. Han eller hon kommer att utvärdera dina symtom och diskutera den vård som är rätt för dig.

Barn &Ungdomars PTSD-symtom

När barn utsätts för skrämmande eller traumatiserande upplevelser är det normalt att de känner sig oroliga och har vissa beteendeförändringar. Men om deras symtom varar i flera veckor bör du kontakta ditt barns barnläkare på Mercy för en utvärdering.

PTSD-symtom hos barn och ungdomar inkluderar distansering, irritabilitet, sömnsvårigheter, drömmar om den traumatiska händelsen och återskapande av den genom lek. Små barn kan återgå till sängvätning, ha separationsångest eller till och med glömma hur man talar. Ungdomar kan uppvisa självdestruktivt beteende och skuldkänslor. Eftersom PTSD hos barn ökar självmordsrisken är det viktigt att dela eventuella farhågor med ditt barns Mercy-pediatriker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top