Thursday Feb 03, 2022

Vad är ett tema i litteraturen?

I skönlitterära verk är ett tema den centrala idén eller de centrala idéerna som utforskas i berättelsen. Ett litterärt tema kan vara ämnet eller presentera sig som ett budskap i den större berättelsen.

Lär dig mer om vad teman är i litteraturen och få några välkända exempel.

Vad är ett tema i litteraturen?

Ett tema kan uttryckas konkret på ett mycket allmänt sätt eller som ett brett ämne, till exempel uppvaktning, kärlek och äktenskap i Jane Austens verk. Genomgående i hennes romaner triumferar kärleken (och de förälskade), även om de var tvungna att utstå svårigheter och utmaningar på vägen.

Litterära verk kan ha mer än ett tema. ”Hamlet”, till exempel, behandlar teman som död, hämnd och handling, för att nämna några. ”Kung Lear” lyser upp rättvisa, försoning, galenskap och förräderi som teman.

Ett tema kan också uttryckas på ett mer abstrakt sätt som en idé eller moral – berättelsens budskap. Temat i en liknelse eller fabel är till exempel den moral som den lär ut:

 • Temat, eller moralen, i Esops ”Sköldpaddan och haren” är att långsamhet och jämnhet vinner loppet eller att konsekvens och uthållighet är av större värde än blixtsnabbhet och snabbhet.
 • George Orwells dystopiska roman ”Djurfarmen” har flera teman, bland annat hur absolut makt kan korrumpera och att kunskap är makt.
 • Teman i romanen ”Frankenstein” av Mary Shelley är att det är fel av människor att försöka tillskansa sig den makt som endast borde tillhöra Gud och att stolthet föregår fallet.

Att identifiera teman i litteraturen kan förbättra din läsupplevelse genom att du bättre kan förstå karaktärer, konflikter och historien.

Hur teman i litteraturen fungerar

Författare tar sig an teman i sina verk på olika sätt. Även om du kanske börjar med en fråga eller ett tema i åtanke kan du upptäcka att andra teman också utvecklas, dyker upp eller utvidgas när du skriver.

Det kanske inte är förrän i redigeringsfasen som du ens börjar känna igen dina teman. När du väl ser dem kan du dock lättare bestämma vad du ska stryka från din berättelse eller roman och vad du ska lyfta fram.

Du kan redigera ditt arbete med ditt tema i åtanke. Finns det till exempel avsnitt i verket som verkar avleda från temat? Finns det avsnitt som du kan förstärka för att förtydliga poängen?

Tänk på det här scenariot: Du skriver en berättelse genom vilken du hoppas kunna förmedla teman om kärlek och förlust. Du kanske till och med har formulerat ett budskap som du vill förmedla genom dina karaktärer – något som ”sann kärlek är evig och kan till och med överleva döden.”

När du nu har ditt tema vet du flera saker om din berättelse:

 • Den involverar minst två karaktärer som är kapabla att uppleva och kommunicera djup kärlek till varandra.
 • Den inbegriper förlust.
 • Den skildrar på något sätt kärleken som evig, antingen symboliskt eller bokstavligt, vilket kan vara möjligt i fantasy.

Alternativt kan du skriva en berättelse om två förälskade karaktärer och inte riktigt identifiera den eviga kärleken som ett centralt tema förrän efter att du har analyserat det första utkastet. Om du gör ett bra jobb med att utforma karaktärer och handling kommer du ofta att upptäcka teman genom analysprocessen.

Exempel på teman i litteraturen

De möjliga teman som litteraturen kan fokusera på är många. Här är några exempel på några vanliga sådana:

 • Kärlek
 • Komsten av ålder
 • Rebirth
 • Redemption
 • Injustice
 • Oppression
 • Revenge
 • Courage
 • .

 • Överlevnad
 • Resiliens
 • Makt
 • Korruption
 • Förräderi
 • Desillusionering
 • Familj
 • Trohet

”This vs. Det” är också ett sätt som många teman dyker upp i litteraturen. Till exempel:

 • Krig vs. fred
 • Godhet vs. ondska
 • Individuell vs. samhälle
 • Liv vs. död
 • Verklighet vs. illusion
 • Tradition vs. Förändring
 • Människor vs. natur
 • Människor vs. teknik

Key Takeaways

 • Ett tema i litteraturen är den centrala idé som utforskas i berättelsen.
 • Litterära verk kan ha mer än ett tema.
 • Att identifiera en berättelses tema kan hjälpa en författare att utveckla en berättelse och en läsare att förstå den bättre.
 • Det finns många gemensamma teman som upprepas i betydande litterära verk, till exempel kärlek, hämnd och att bli vuxen.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top